Zdraví rostlin
.... nemoci a škůdci se nevyhýbají ani rostlinám, poradíme a pomůžeme je vyléčit

Bez rostlin by nebyl život. Rostliny produkují kyslík, který dýcháme, jsou hlavním zdrojem naší energie a jediným zdrojem energie pro většinu hospodářských zvířat. Mimo to, že jsou základem živého ekosystému, mají celou řadu dalších nenahraditelných schopností, jako je zadržování vody v krajině, bránění erozi půdy, obohacování půdy živinami, nebo poskytování ochrany a životního prostoru pro mnohé další organismy. Významná je i jejich funkce estetická.

Stejně jako lidské zdraví je i zdraví rostlin pod neustálým tlakem, a to jak díky změnám klimatu, tak činnosti samotného člověka. Ten svými aktivitami zasahuje do ekosystémů téměř celého světa a vytváří prostor a cesty pro šíření chorob a škůdců. Tím, že lidstvo za poslední desetiletí ztrojnásobilo objem mezinárodní dopravy a obchodu, došlo k rozšíření škodlivých organismů do celého světa. Podle statistiky FAO dosahují roční ztráty na zemědělské produkci způsobené původci chorob a škůdci až 40 %. Ochrana zdraví rostlin tak hraje celosvětově zásadní roli. Pomáhá udržet potravinovou soběstačnost, snižuje chudobu, podporuje ekonomický růst a udržitelnost životního prostředí, zvyšuje produktivitu a zároveň chrání biologickou rozmanitost.

Zdraví rostlin a jeho ochrana jsou pro nás na prvním místě. Chráníme tak nejen rostliny, ale i naše zdraví a zdraví celé naší planety - jsme národní organizací ochrany rostlin

Novinky

Doporučení k 1. signalizaci ošetření proti křísku révovému

21. 6. 2024
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydává doporučení k 1. signalizaci ošetření proti křísku révovému pro vinařskou oblast Morava.

Výskyt hraboše polního v květnu 2024

4. 6. 2024
Výsledky květnového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily další pokles populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 220 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v dubnu klesly hodnoty za květen na 176 AVN/ha, což představuje 3,5násobek aktuálního prahu škodlivosti. Ohrožení trvá v Olomouckém, Pardubickém a…

Záchyt nebezpečného háďátka v sadbě brambor

27. 5. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zachytil v rámci pravidelné rostlinolékařské kontroly sadbu brambor infikovanou karanténním háďátkem a nařídil opatření k jeho eradikaci. Jednalo se o dodávky z Německa a Nizozemska.

Výskyt hraboše polního v dubnu 2024

13. 5. 2024
Výsledky dubnového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily výrazný pokles populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 661 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v březnu klesly dubnové hodnoty na 220 AVN/ha, což představuje 4,4násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoké ohrožení trvá v Olomouckém a…
Informace pro zemědělce

Informace pro zemědělce

16. 4. 2024
Postup při řešení výskytu hraboše polního (aplikace rodenticidů, Agentura ochrany přírody a krajiny a Státní zemědělský a intervenční fond). 

Výstava „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás“ v Brně

10. 4. 2024
Tisková zpráva — Dne 8. dubna 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Výstava je putovní a návštěvníky seznamuje s nepůvodními druhy škodlivých organismů, které by bez monitoringu a rostlinolékařských kontrol dovozu mohly významně ohrozit původní druhy rostlin, narušit biodiverzitu nebo…

Výskyt hraboše polního v březnu 2024

4. 4. 2024
Výsledky březnového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) poukazují na vysoké riziko ohrožení porostů hrabošem polním. Průměrná hustota populací dosáhla 13násobku (661 AVN/hektar) jarního prahu škodlivosti. Hodnot přesahujících pětinásobek prahu škodlivosti dosahují všechny kraje vyjma kraje Karlovarského a Vysočiny.

Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR

4. 4. 2024
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje rozsah výskytu verticiliového vadnutí chmele v chmelařských oblastech ČR zjištěný v roce 2023.

Nový výskyt bakterie Xylella fastidiosa v Itálii v lednu 2024

8. 3. 2024
ÚKZÚZ upozorňuje na nový výskyt nebezpečné bakterie Xylella fastidiosa v Itálii v lednu 2024.

Výskyt hraboše polního v únoru 2024

5. 3. 2024
Z výsledků únorového monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá mírný pokles populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 822 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v lednu, hodnoty dosáhly 754 AVN/ha v únoru, což napříč sledovaných plodin představuje 2,9násobek aktuálního prahu škodlivosti. Vysoké ohrožení porostů…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.