Určené úřední laboratoře

Za účelem prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní diagnostické činnosti na úseku zdraví rostlin vykonávaných Ústředním kontroloním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen ÚKZÚZ) podle čl. 100 nařízení (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového  a krminového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních /podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, v platném zn (dále jen „nařízení (EU) 2017/625), jsou laboratoře Odboru diagnostiky škodlivých organismů rostlin ÚKZÚZ národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů na poli zdraví rostlin pro: bakterie, hmyz a roztoče, houby a oomycety, hlístice a viry, viroidy a fytoplazmy.

Národní referenční laboratoř koordinuje činnost jí určených úředních laboratoří.

ÚKZÚZ, jako příslušný orgán státní správy ve věci určení úřední laboratoře k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech v souladu s ustanovením čl. 37 nařízení (EU) 2017/625, § 72 odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 4 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“), určuje právnické osoby jako úřední laboratoře pro diagnostiku karanténních škodlivých organismů rostlin uvedených v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 na poli zdraví rostlin.

Žádost o určení úřední laboratoře lze podat pouze na základě zveřejněné výzvy ÚKZÚZ ve věstníku a na webových stránkách ÚKZÚZ.

Podmínky pro určení úředních laboratoří a odchylky od podmínky povinné akreditace pro některé úřední laboratoře se odvíjí od činnosti – úřední kontrola či jiná úřední činnost, na základě které, jsou úřední vzorky, které jsou předmětem testování, odebírány. Odchylky od podmínek povinné akreditace pro některé úřední laboratoře jsou v čl. 40–42 nařízení (EU) 2017/625.

Plnění podmínek stanovených nařízením (EU) 2017/625 a zákonem č. 147/2002 Sb., je pravidelně u určených úředních laboratoří ověřováno v tříletých periodách, které se počítají od data vydání rozhodnutí.

 

Přílohy

Protokol o odběru vzorků půdy z pozemků určených k pěstování sadbových brambor při průzkumu na výskyt háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

Stáhnout (doc, 29 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.