Diagnostická činnost

Diagnostické laboratoře Odboru diagnostiky škodlivých organismů rostlin (ÚKZÚZ) provádějí komplexní diagnostiku škodlivých organismů, určování původců chorob a poškození rostlin, testování a detekci škodlivých organismů rostlin.

Součástí práce diagnostických laboratoří je rozvoj, zavádění, optimalizace, validace a standardizace diagnostických metod, udržování a rozšiřování sbírek srovnávacího materiálu a rozvoj databáze obrazového materiálu poškození a chorob rostlin a škodlivých organismů. Laboratoře ODŠOR ÚKZÚZ byly v rámci národní nominace NRL pro diagnostiku škodlivých organismů rostlin napojeny jako NRL daného členského státu pro Evropské referenční laboratoře na poli zdraví rostlin.

Vedle zajištění vlastní rostlinolékařské diagnostiky laboratoře plní funkci ústředního zdroje směrodatných informací v příslušných úsecích odborných rostlinolékařských činností, podílejí se na analýzách rizik škodlivých organismů a odborně spolupracují při tvorbě české legislativy a implementaci legislativy EU týkající se diagnostiky a zkušebnictví.

Diagnostické laboratoře Ústavu spolupracují s diagnostickými laboratořemi a příslušnými vědeckými a výzkumnými pracovišti na národní i mezinárodní úrovni a podílejí se na výzkumných úkolech souvisejících s diagnostickou nebo zkušební činností, jsou zapojeny do mezinárodních programů a projektů (EUPHRESCO) a účastní se práce v mezinárodních odborných organizacích a jejich panelech(EPPO).


Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc
Šlechtitelů 773/23, Holice, 77900 Olomouc

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.