Akreditace

Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin, Národní referenční laboratoř, ÚKZÚZ, je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Předmětem akreditace je chemická, mikrobiologická, sérologická, molekulárně-biologická, mikroskopická a morfologická detekce a identifikace patogenních organismů ve vzorcích biologického materiálu, substrátů, půd, kalů, závlahových a odpadních vod vymezená přílohou aktuálního osvědčení o akreditaci, která jmenovitě uvádí seznam všech akreditovaných metod.

Využitím flexibilního rozsahu akreditace je umožněno rychlé zavádění výsledků vývojové činnosti laboratoří ODŠOR do rozsahu akreditace, možnost pružně reagovat a aktuálně zařazovat modifikace akreditovaných zkoušek, v reakci na požadavky zákazníků a legislativní změny, u kterých je flexibilní rozsah akreditace posouzen a schválen ČIA (viz Příloha k Osvědčení o akreditaci). Protokol o konečném výsledku rozboru vzorku s odkazem na akreditaci je vydán až po zavedení a schválení modifikované metody na základě získání validních výsledků odpovídajících požadovaným parametrům zkoušky.


Akreditační okénko

Od 18.7.2022 uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky poř. č. 10 Zkouška přítomnosti karanténních bakteriálních chorob (bakteriální kroužkovitosti a hnědé hniloby) brambor a jiných hostitelských rostlin s využitím mikroskopie, qPCR, kultivace a biologického testu (SOP-M-02).

Důvodem je změna právního předpisu:

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1194 ze dne 11. 7. 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 a PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1193 ze dne 11. 7. 2022, kterým se stanoví opatření k eradikaci a prevenci šíření organismu Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al.1996 emend.Safni et al. 2014).


Od 8.2.2023 je uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky poř. č. 15 Detekce a identifikace škodlivých organismů rostlin metodou real-time PCR (SOP-M-30).           

Důvodem je rozšíření rozsahu stanovovaných škodlivých organismů o TICV a ToCV metodou real-time PCR.


Od 16.3.2023 je uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky poř. č. 15 Detekce a identifikace škodlivých organismů rostlin metodou real-time PCR (SOP-M-30).           

Důvodem je rozšíření rozsahu stanovovaných škodlivých organismů o ToMMV (tomato mottle mosaic virus) metodou real-time PCR.


Od 24.4.2023 je uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky poř. č. 17 Detekce a identifikace škodlivých organismů rostlin metodou konvenční PCR (SOP-M-33) a zkoušky poř. č. 16 Diagnostika škodlivých organismů rostlin metodou sekvenace nukleových kyselin (SOP-M-31).          

Důvodem je rozšíření rozsahu stanovovaných škodlivých organismů o ToMMoV (tomato mild mottle virus) metodou konvenční PCR s následnou sekvenací PCR produktu v případě pozitivního vzorku. 


Od 18.5.2023 je uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky poř. č. 17 Detekce a identifikace škodlivých organismů rostlin metodou konvenční PCR (SOP-M-33) a zkoušky poř. č. 16 Diagnostika škodlivých organismů rostlin metodou sekvenace nukleových kyselin  (SOP-M-31).   

Důvodem je rozšíření rozsahu stanovovaných škodlivých organismů o Tomato marchitez virus, Tomato torrado virus, Tomato chocolate spot virus, Tomato chocolàte virus metodou konvenční PCR s následnou sekvenací PCR produktu v případě pozitivního vzorku.


Od 5.6.2023 je uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky poř. č. 15 Detekce a identifikace škodlivých organismů rostlin metodou real-time PCR (SOP-M-30).           

Důvodem je rozšíření rozsahu stanovovaných škodlivých organismů o Verticillium nonalfalfae a Verticillium dahliae a předmětu zkoušky o půdu. 


Od 27.6.2023 je uplatněn flexibilní rozsah akreditace u zkoušky poř. č. 17 Detekce a identifikace škodlivých organismů rostlin metodou konvenční PCR (SOP-M-33) a zkoušky poř. č. 16 Diagnostika škodlivých organismů rostlin metodou sekvenace nukleových kyselin (SOP-M-31).

Důvodem je rozšíření rozsahu stanovovaných škodlivých organismů o HLVd (hop latent viroid), BaYMV (barley yellow mosaic virus) a WSMV (wheat streak mosaic virus) metodou konvenční PCR s následnou sekvenací PCR produktu v případě pozitivního vzorku. 


 

Přílohy

Osvědčení o akreditaci včetně přílohy_ODŠOR 25.3.2022

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.