Laboratorní diagnostika

Laboratoře Odboru diagnostiky škodlivých organismů rostlin ÚKZÚZ podle § 5 odst. 3 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů a dle pověření MZe v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách, vykonávají působnost Národní referenční laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů na úseku rostlinolékařské péče.

Diagnostické laboratoře Ústavu rozborují zpravidla vzorky odebrané rostlinolékařskými inspektory, kterým také předávají výsledky rozborů.

Laboratorní diagnostika je specializovaná podle jednotlivých skupin škodlivých organismů v rámci oborů bakteriologie, entomologie, mykologie, nematologie a virologie. Pro potřebu detekce a identifikace vybraných ŠO jsou využívány molekulárně-biologické metody prováděné v Laboratoři molekulární biologie.

V rámci laboratorní diagnostiky se rovněž zpracovávají a vyhodnocují denní úlovky mšic ze sítě sacích pastí pravidelně publikované v Aphid Bulletinu.


Diagnostická činnost

Akreditace

Testování rezistencí


Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (273020)
Šlechtitelů 773/23, Holice, 77900 Olomouc
diagnostika(at)ukzuz.cz
Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Havlíčkův Brod (273010)
Konečná 1930, 58001 Havlíčkův Brod
diagnostika(at)ukzuz.cz
Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (273000)
Šlechtitelů 773/23, Holice, 77900 Olomouc
diagnostika(at)ukzuz.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.