Bazální monitoring zemědělských půd

Zpráva za období 1995–2019 Poznámka ke zprávám

Přílohy, které nejsou přístupné v níže uvedených PDF dokumentech nebo ve zprávách a starší zprávy, je možné získat po domluvě na OdPL.


Bazální monitoring zemědělských půd

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování fyzikálních a chemických parametrů v půdě na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992.


Zprávy za období 1992-2001 a 1992-2007
- porovnání dat získaných v letech 1992, 1996, 2001 a 2007


Zpráva za období 1995-2013
- hodnotí výsledky za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995)

Zpráva za období 1995-2019
- hodnotí výsledky za rok 2019 a za uplynulé cykly (2013, 2007, 2001 a 1995)

 

Publikace k výročí 25 let monitoringu půd v České republice

Zpráva výkop a popis sond na plochách BMP do roku 2018

Zpráva výkop a popis sond na plochách BMP roky 2019 až 2021Sledování kvality zemědělských plodin pěstovaných na pozorovacích plochách bazálního monitoringu půd

Zemědělské plodiny se v České republice pěstují na 3 524 tis. ha (výměra zemědělské půdy), přičemž největší podíl má orná půda (71,0 %) a trvalé travní porosty (27,7 %). Zbývající část tvoří ovocné sady, vinice, chmelnice a zahrady (1,3 %). Je tedy zřejmé, že zemědělské plodiny nás obklopují ve skutečně nezanedbatelné míře. Kromě toho, že i tyto rostliny plní v krajině estetickou funkci, primárně jsou zdrojem potravin a surovin k výrobě potravin. Kvalitu vypěstovaných potravin/surovin je nutno vždy dávat do souvislosti s kvalitou péče o půdu, o porosty a se stavem životního prostředí.

Zprávy za období 1997-2011 a 1997-2013

 

Struktura pěstovaných plodin představuje jednu z významných rezerv rostlinné výroby. Správný výběr plodin a jejich účelné střídání v rámci osevního postupu jsou vlastně nejúčelnější agrotechnická opatření, která nezvyšují výrobní náklady, ale produkci využíváním přírodních zákonitostí a vlastností stanovišť.
Publikováno: 30. 8. 2013
Selen je prvek nezbytný pro zdravý vývoj živých organismů. V nadsázce se dá říci, že pro živočichy je tento prvek dvojsečnou zbraní – v malých dávkách nezbytný, ve vysokých škodí. Problém nedostatku selenu je palčivější než jeho toxicita. Obsahy selenu byly stanoveny v půdních vzorcích Bazálního monitoringu půd.
Publikováno: 24. 8. 2010

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.