Aplikace kalů na půdu

Ověření mikrobilální kontaminace po aplikaci kalů

11. 5. 2022
Cílem dvouletého funkčního úkolu, bylo ověření možnosti rizika kontaminace polní produkce při používání kalů ČOV na zemědělské půdě. Posuzována byla případná kontaminace rostlinných produktů po aplikaci kalu a výskyt patogenních organismů v půdě. V rámci funkčního úkolu proběhlo terénní šetření u vybraných zemědělských subjektů. Další část ověřování probíhala v polních a nádobových pokusech, v…
Kaly z čistíren odpadních vod jsou odpadem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jsou ale také zdrojem cenných živin a organických látek, které je třeba využít. Toto využití je možné prostřednictvím aplikací kalů na zemědělskou půdu. Materiály, které jsou aplikovány na půdu, s půdou interagují. Rovněž tak i kal ovlivňuje půdu a rostliny na ní pěstované. Dlouhodobé sledování kvality půd po aplikaci kalů si dává za cíl zjistit, zda je aplikací kalu ovlivněna kvalita půdy především z hlediska obsahu rizikových prvků.
Publikováno: 8. 11. 2018

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.