Půda a výživa

Stáhnout PDF

Nařízení 242/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek...

Účinnost od: 30. 4. 2004

Stáhnout PDF

Zákon č. 541/2020 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Účinnost od: 1. 1. 2021

Stáhnout PDF

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Původní znění / Úplné znění

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Účinnost od: 1. 7. 1992

Stáhnout PDF

Zákon 254/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Účinnost od: 1. 1. 2002

Vyhláška 383/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Účinnost od: 1. 1. 2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro...

Účinnost od: 1. 1. 2002

Vyhláška 294/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o...

Účinnost od: 5. 8. 2005

Stáhnout PDF

Vyhláška 450/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich...

Účinnost od: 1. 5. 2006

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 273/2021 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Účinnost od: 7. 8. 2021

Stáhnout PDF

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Účinnost od: 26. 8. 2009

1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.