Informace ke stavu předávání dat o použití POR do jednotného úložiště k 30.11.2023

5. 12. 2023

Novelou rostlinolékařského zákona byla od 1. 7. 2023 zavedena povinnost pro subjekty, které mají výměru přesahující 200 ha zemědělské půdy (dle LPIS), vést v elektronické podobě data o použití přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků a předávat je ÚKZÚZ, a to do konce měsíce následujícího po jejich aplikaci.

Na základě požadavku odborné veřejnosti byl posunut termín pro první předání dat o použití přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin (za období 1.7. až 31.10.2023) do jednotného úložiště dat evidence POR (JUDPOR), a to do 30.11.2023.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou povinnost, která je spojená s úpravou nastavení JUDPOR a aplikací, v nichž jsou vedena data o použití přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, a to na základě zkušeností z přijatých podání, bude v této souvislosti uplatňována míra tolerance vůči subjektům, jichž se povinnost týká. Tzn., nebude uplatňována sankce až do doby odladění chyb v aplikacích. To však nezbavuje zemědělce povinnosti vedení dat v elektronické podobě a předání do JUDPOR.

Do JUDPOR odeslalo ke dni 30.11.2023 data cca 59 % subjektů z celkového počtu subjektů s výměrou zemědělské půdy nad 200 ha. Předaná data představují cca 72 % zemědělské půdy, resp. 81 % orné půdy z výměry subjektů nad 200 ha zemědělské půdy v České republice.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.