Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím od 1. 1. 2021 ve vztahu k ÚKZÚZ

Tisková zpráva — Odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie se UK stává třetí zemí. Od 1. 1. 2021, po ukončení ročního přechodného období, tak platí nové podmínky pro dovoz a vývoz z/do UK (mimo území Severního Irska).

Nově musí být dovážené stanovené zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů opatřeny rostlinolékařským osvědčením. U vyjmenovaných zásilek se bude na vnější hranici  EU, popř. v jiných stanovených místech, provádět dovozní fytosanitární kontrola.

Tyto zásilky je nutné zapsat před předložením zásilky do  unijního informačního systému TRACES NT. Provedení této kontroly bude zpoplatněno podle sazebníku platném ve státě, kudy zásilka vstupuje na území EU.

Naopak pro vývoz rostlin a rostlinných produktů z EU do UK budou fytosanitární podmínky a kontroly uplatňovány postupně ve třech časových obdobích. V rámci těchto období budou muset vývozci postupně opatřovat zásilky příslušnými doklady, registrovat se do informačních systémů UK a přihlašovat zásilky ke kontrolám.

Základní podmínkou pro dovoz osiv zemědělských druhů a zelenin je udělení rovnocennosti pro polní přehlídky. UK zatím nemá požadovanou rovnocennost udělenou, nelze proto od 1. 1. 2021 až do jejího udělení do EU dovážet osivo zemědělských druhů a zelenin, které bylo vyrobené v UK.

Od 1. 1. 2021 bude možné vyvážet do UK osivo zemědělských druhů a zelenin, vyrobené v EU včetně ČR, pouze v případě, že bylo certifikováno podle mezinárodně platných systémů certifikace (OECD, ISTA).

Subjekty dovážející krmné produkty z UK do ČR se budou muset registrovat u ÚKZÚZ jako dovozci. V případě, že jsou již registrovaní, bude možná přeregistrace. U vývozu z EU do UK zůstávají podmínky obchodování stejné.

Změny podmínek obchodování s ohledem na registraci odrůd se budou v případě dovozu týkat vymazání odrůd zapsaných prostřednictvím UK  v evropských společných katalozích odrůd zemědělských druhů a druhů zelenin. Rozmnožovací materiál těchto odrůd nebude nadále možné uvádět do oběhu.

Souhrnný přehled podmínek obchodování s UK ve vztahu k ÚKZÚZ je zveřejněn na www. ukzuz.cz – Brexit. Vzhledem k tomu, že i nadále může docházet ke změnám podmínek, především při vývozu komodit z EU bude tento přehled na webu průběžně aktualizován.


Souhrnný přehled podmínek obchodování s UK ve vztahu k ÚKZÚZ, stav k 1. 1. 2021


Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.