Dřevěný obalový materiál

Dřevěný obalový materiál (DOM) používaný k přepravě zboží v mezinárodním obchodu musí podle mezinárodního standardu ISPM 15 a dalších souvisejících předpisů splnit požadavky na něj kladené. DOM musí být náležitě ošetřen a označen mezinárodní značkou se symbolem IPPC (International Plant Protection Convention).

Zobrazit více

Aktuální situace v registraci subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny) a výrobců dřevěných obalů

23. 1. 2019
Tisková zpráva — ÚKZÚZ upozorňuje subjekty, které byly u ÚKZÚZ registrovány v oblasti ošetřování, výroby a označování dřevěného obalového materiálu dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a které nevyužily přechodné období trvající od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2018 pro obnovu nebo prodloužení platnosti jejich registrací, že registrace provedené mimo…
Stáhnout (3 MB)

Informace pro registrované provozovatele technických zařízení (sušáren) a výrobce dřevěných obalů

2. 10. 2018
Na základě novely č. 299/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 326/2004 Sb.

Upozornění na termín registrace pro subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobce dřevěných obalů

3. 9. 2018
Aktualita – Termín pro obnovu/prodloužení osvědčení pro provozování technických zařízení (sušáren), výrobu dřevěných obalů a jejich označování končí k 31. 12. 2018. Upozorňujeme tímto dotčené subjekty na blížící se termín ukončení registrace.

Informace k opravám palet

23. 10. 2017
Palety, jakožto hojně rozšířené zboží, mohou společnosti přinést vážné problémy a komplikace, pokud obchod s paletami a kvalitativní požadavky na jejich výrobu a opravu nebudou dostatečně regulovány a kontrolovány ze strany státních orgánů. Do budoucna bude zapotřebí zefektivnit činnost ze strany státních orgánů, zejména pak činnost kontrolní, a to s cílem zamezení porušování stávajících právních…

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu - Seminář Brno 11.5.2017

16. 5. 2017
Dne 11. května 2017 uspořádal ÚKZÚZ v Brně pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce, kteří prostřednictvím dřevěných obalů přepravují zboží, odborný workshop zaměřený na aktuální stav na tomto úseku.
Stáhnout (4 MB)

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

1. 11. 2016
Dne 13. října 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný workshop určený pro provozovatele zařízení k hubení škodlivých organismů, výrobce dřevěných obalů a vývozce zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů. Cílem workshopu bylo seznámit přítomné s aktuálním stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, registrace výrobců obalů a problémů s vývozem a dovozem…

Příklady napadení dřevěných obalů

3. 5. 2016
Informace pro vývozce a výrobce dřevěných obalů, které jsou určeny k přepravě komodit do USA. S ohledem na skutečnost, že USA velmi přísně kontrolují dovážený dřevěný obalový materiál a striktně požadují splnění dovozních fytosanitárních požadavků. ÚKZÚZ zveřejňuje fotografie závad obalů, které jsou předmětem vrácení zásilek zpět do země vývozu.

Dřevěné obaly v zásilkách do automobilového průmyslu v USA

29. 2. 2016
ÚKZÚZ jako Národní organizace ochrany rostlin v České republice, která provádí vývozní rostlinolékařské šetření u zásilek přepravovaných prostřednictvím dřevěných obalů, registraci subjektů vyrábějících obaly a dozor na dřevěnými obaly, již několikrát informoval vývozce o problémech při vývozu zásilek do USA spojených s použitím nekvalitního nebo napadeného dřeva.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.