Zaevidování nového chovatele a jeho hospodářství

Kontakt

Ing. Pavel Hakl
pavel.hakl(at)mze.cz

Zodpovědný útvar

Oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat (13142)
Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Chci začít chovat hospodářské zvíře, na které se vztahuje evidenční povinnost podle plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.) - povinnost se vztahuje na chov turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury (dále jen evidovaná zvířata).

Každý chovatel evidovaných zvířat je povinen zaevidovat u pověřené osoby dle plemenářského zákona sebe jako chovatele a místo, kde jsou evidovaná zvířata chována a to i na přechodnou dobu, jako hospodářství. Tato povinnost se nevztahuje na chov zvířat v zoologických zahradách.
Chovatelem je  každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

Pověřenou osobou k vedení informačního systému ústřední evidence dle plemenářského zákona je v současné době:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.   
Benešovská 123
252 09 Hradištko
http://www.cmsch.cz/

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.