Žňové zpravodajství k 25. červenci 2022

25. 7. 2022

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 25. červenci 2022.

Dle šetření SZIF k 25. 7. 2022 se sklizeň základních obilovin a řepky v 29. týdnu rozběhla naplno ve všech krajích ČR. Tropické teploty v tomto týdnu umožnily intenzivnější pokračování žňových prací. Ve srovnání s minulým rokem 2021 je ve čtvrtém sklizňovém týdnu znatelný výrazně rychlejší průběh sklizňových prací, a to jak u základních obilovin, tak i u řepky (tj. k 25. 7. 2022 je sklizeno 37,1 % ploch základních obilovin a 49,9 % ploch řepky, oproti 12,3 % ploch základních obilovin a 11,5 % ploch řepky k 26. 7. 2021).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 482,2 tis. ha obilovin, což představuje zhruba 37,1 % jejich ploch. Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 2 811,8 tis. tun, což je o 1 888,7 tis. tun vyšší množství, než stav zjištěný touto dobou k 26. 7. 2021, kdy bylo sklizeno 923,1 tis. tun, ale také než v předminulém roce 2020, kdy bylo k 27. 7. 2020 sklizeno 1 067,9 tis. tun. Postup sklizně i v letošním roce vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně tradičně v Karlovarském kraji (sklizeno 6,8 %), Kraji Vysočina (sklizeno 7,3 %) a také v Libereckém kraji (sklizeno 12,5 %). V ostatních krajích ČR (v Královéhradeckém, v Pardubickém a Moravskoslezském kraji) je sklizeno něco přes 28 % ploch základních obilovin. Naopak nejrychleji letošní žně probíhají ve Zlínském kraji, kde je sklizeno 73,2 % ploch základních obilovin, následuje kraj Jihomoravský s 72,6 %, a poté jsou kraje s různě velkým odstupem – Ústecký s 54,3 %, Olomoucký s 47,9 %, Jihočeský s 34,5 %, Plzeňský s 33 % a Středočeský s 30,4 %.

Současný průměrný výnos základních obilovin je podle šetření SZIF k 25. 7. 2022 na úrovni 5,83 t/ha. V porovnání se sklizňovým rokem 2021 je aktuálně zjištěný výnos nižší o 0,26 t/ha než výnos základních obilovin ve stejném období minulého roku (výnos k 26. 7. 2021 byl 6,09 t/ha). Odhad výnosu základních obilovin bude i nadále průběžně zpřesňován.
Nejdále je sklizeň ozimého ječmene, která je ve své poslední čtvrtině (sklizeno 88,4 % ploch). Z dosavadních výsledků lze odvozovat, že letošní výnos ozimého ječmene bude zhruba na stejné úrovni jako v roce 2021, kdy byl ve výši 6 t/ha. Zatím je v roce 2022 nevýznamně vyšší o 0,09 t/ha a dosahuje úrovně 6,09 t/ha.

Sklizeň pšenice ozimé postoupila do své druhé čtvrtiny –  je sklizeno 37 % sklizňových ploch. Rovněž u ječmene jarního je  sklizeň v druhé čtvrtině, neboť je sklizeno 30,2 % sklizňových ploch, avšak s podstatně nižším výnosem než v roce 2021. Loni bylo touto dobou u pšenice ozimé sklizeno pouze 7,7 % ploch a u ječmene jarního to bylo 4,9 %.

U všech ostatních základních obilovin je sklizeň v letošním roce na samém začátku – u ovsa je sklizeno 1,3 % sklizňových ploch, u ozimého žita 5,2 % sklizňových ploch, u pšenice jarní 10,3 % sklizňových ploch a u triticale 14,4 % sklizňových ploch.

K aktuálnímu datu je sklizeno 171,7 tis. ha (49,9 %) ploch řepky. Nejvíce v kraji Zlínském 90 %, Jihomoravském 89,5 %, v Olomouckém kraji 76 %, a v Ústeckém kraji 61,8 %. Produkce řepky zatím dosahuje 559,7 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,26 t/ha. Dosavadní hodnoty průměrného výnosu zatím nasvědčují o meziročním nárůstu výnosu o 0,41 t/ha.

V roce 2021 bylo k 26. 7. sklizeno v ČR celkem 151,5 tis. ha obilovin (12,3 %) s produkcí 923,1 tis. tun a průměrným výnosem 6,09 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene – 84,8 tis. ha (76,4 %) s produkcí 508,4 tis. tun a průměrným výnosem 6 t/ha. Řepky bylo v této době sklizeno 11,5 % ploch (39,4 tis. ha, 112,2 tis. tun) s průměrným výnosem 2,85 t/ha.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.