Žňové zpravodajství k 15. srpnu 2022

15. 8. 2022

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 15. srpnu 2022.

Počasí v uplynulém týdnu bylo převážně příznivé. Na většině území ČR bylo povětšinou jasno až polojasno, ke konci týdne místy s výskytem srážek. Žně se tak zdárně posunuly do závěrečné fáze. V 33. týdnu činí celkový posun sklizňových prací 16,29 % oproti minulému týdnu. Celkem je k 15. 8. 2022 posekáno 1 226,9 tis. ha obilovin určených ke sklizni, což v procentuálním vyjádření představuje 94,47 % sklizených ploch. K uvedenému datu zbývá sklidit 71,9 tis. ha (5,53 %) ploch základních obilovin. Sklizeň je těsně před svým závěrem u pšenice ozimé (95,92 %), ječmene ozimého (99,61 %) a ječmene jarního (95,24 %). Řepku lze považovat za téměř sklizenou, posekáno je již 99,05 %. Sklizeň je nejvíce opožděna u ovsa, kde je z celkové plochy sklizeno 68,55 % výměry.

Určité lokální rozdíly v postupu sklizně jsou stále patrné, většina krajů ČR je ve sklizni základních obilovin ve své závěrečné pětině, ve sklizni nicméně stále mírně zaostává Karlovarský kraj, kde je zatím sklizeno 72,44 % základních obilovin a 87,72 % řepky. Morava má sklizeno 348 tis. ha, tedy 97 % sklizňových ploch obilovin, Čechy mají posekáno 879 tis. ha, což je 93 % sklizňových ploch.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je těsně před závěrem. Z celkové sklizňové plochy 122,6 tis. ha je posekáno 122,1 tis. ha a průměrný výnos činí 6,31 t/ha, což je výnos vyšší o 0,31 t/ha než výnos touto dobou v roce předcházejícím. Sklizeň naší nejvýznamnější obiloviny, pšenice ozimé, je také téměř hotová, neboť je sklizena z více než 95 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,32 t/ha, což je pokles o 0,48 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin je také v poslední pětině sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno 201,8 tis. ha (95,2 %) a průměrný výnos dosahuje 5,51 t/ha, sklizeň pšenice jarní, kde je sklizeno 46,4 tis. ha (87,7 %) a průměrný výnos dosahuje 5,14 t/ha, sklizeň žita, kde je sklizeno 21,6 tis. ha (89,5 %) a průměrný výnos dosahuje 5,48 t/ha a sklizeň tritikale, kde je sklizeno 35,18 tis. ha (86,71 %) a průměrný výnos dosahuje 5,48 t/ha.

Téměř u konce je sklizeň řepky, které je v ČR sklizeno 99,05 % ploch (340,7 tis. ha) s průměrným výnosem 3,37 t/ha (v roce 2021 - 3,09 t/ha; v roce 2020 - 3,42 t/ha; v roce 2019 – 3,07 t/ha; v roce 2018 – 3,46 t/ha; v roce 2017 – 2,97 t/ha). Ke 100 % sklizených ploch řepky se blíží všechny kraje kromě Karlovarského kraje (87,72 %).

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2022 (vydaný 11. 8. 2022) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,70 t/ha a produkci 7 402 948 tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 073,1 tis. tun s průměrným výnosem 3,12 t/ha. Tato úroveň produkce by znamenala nadprůměrnou sklizeň základních obilovin a podprůměrnou sklizeň řepky.

K 15. 8. 2022 je sklizeno celkem 7 424,3 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,05 t/ha1 149,5 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,37 t/ha. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně klesl a je na výnosové hladině 6,05 t/ha. Oproti minulému roku je tento výnos nižší o 0,33 t/ha, oproti roku 2020 je tento výnos nižší jen o 0,04 t/ha. Aktuální výnos je nicméně vyšší než dosahované výnosy, které byly zjištěny touto dobou v roce 2019, 2018 i 2017 (5,65 t/ha, 5,30 t/ha a 5,63 t/ha).

Pro srovnání, v roce 2021 bylo k 16. 8. 2021 sklizeno v ČR celkem 640,8 tis. ha obilovin (51,88 %) s produkcí 4 090,6 tis. tun a průměrným výnosem 6,38 t/ha a sklizňové práce vstoupily teprve do své druhé poloviny. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2021 byly ve své poslední pětině. K 16. 8. 2021 bylo sklizeno 89,33 % ploch (305,8 tis. ha) řepky s průměrným hektarovým výnosem 3,09 t/ha a produkcí 945,5 tis. tun.

Kvalita obilovin:

Průběžná zpráva o kvalitě sklizně potravinářské pšenice 2022
K 13. 8. 2022 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 133 vzorků pšenice sklizně 2022. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 29. 6.–28. 7. 2022. Z dosud analyzovaných vzorků vyhověly všechny vzorky (133 vzorků, tj. 100 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 227 s, max. 416 s), 117 vzorků (88 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min. 9,4 %, max 18,1 %), 117 vzorků (88 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min. 18 ml, max. 69 ml) a 128 vzorků (96 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min. 74,8, max. 83,6 kg/hl). Zatím byla hodnocena kvalita vzorků pšenice ze 7 krajů (Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského). Rozdíly v kvalitě pšenice mezi těmito oblastmi jsou malé a odpovídají spíše rozdílům v pěstovaných odrůdách, případně agrotechnice.

Kvalita dosud analyzované pšenice sklizené do konce července je velmi dobrá, zejména s ohledem na objemovou hmotnost a číslo poklesu. Mírně pod průměrem předcházejících let je obsah bílkovin a jejich kvalita.

Na obsah mykotoxinů (deoxynivalenol – DON, zearalenon - ZEA) bylo dosud analyzováno 27 z plánovaných 110 vzorků pšenice. Podle výsledků dosavadních rozborů se DON vyskytuje přibližně u třetiny analyzovaných vzorků (37 %), všechny naměřené hodnoty jsou pod povoleným limitem (1250 μg/kg). Výskyt ZEA nebyl dosud potvrzen u žádného vzorku. Úroveň kontaminace pšenice sklizně 2022 je na základě dosud provedených rozborů možné hodnotit jako nižší než ve sklizni 2021 a výrazně nižší než v roce 2020.

Průběžná zpráva o kvalitě sklizně sladovnického ječmene 2022
K 15. 8. 2022 bylo analyzováno 48 vzorků sladovnického ječmene (z toho 44 % jarní sladovnické odrůdy, 33 % ozimé sladovnického odrůdy, 23 % odrůd pro České pivo). Vzorky pocházely z kraje Jihomoravského (23), Zlínského (11), Středočeského (10), Plzeňského (3) a Ústeckého (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 27. 6. do 26.7 2022.
Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 11,3 % (normě vyhovělo 100 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 93 % (min. 52 %, max. 98,8 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 85,4 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 2,1 % (min. 0,3 %, max. 5,9 %) a požadavku normy vyhověla 87,5 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 6,8 % (min. 0,9 %, max. 18,7 %) a požadavku normy vyhovělo 52,1 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 11,5 % (min. 8,5 %, max. 14,5 %) a požadavku normy vyhovělo 52,1 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 9,9 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,3 % (min. 94 %, max. 100 %).

Na základě dosud provedených analýz lze konstatovat, že kvalita sladovnického ječmene ze sklizně 2022 je dobrá. Příznivý je obsah dusíkatých látek, přepad zrna nad sítem 2,5 mm i obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných. Zvýšený je obsah zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných, především obsah zrn se zahnědlou špičkou (průměrný obsah 3,4 %).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.