Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022 - AKTUALIZACE 11. 1. 2021

Rádi bychom upřesnili informace uvedené v předchozím článku k dovozům a změnám procesu jejich kontroly z 12. listopadu 2021. Implementace nového systému kontroly dovozů biopotravin, dle vznikající EU legislativy probíhá, nicméně postupně, tedy změny nebudou plně zrealizovány s účinností od ledna 2022. O průběhu implementace zde budeme průběžně informovat.

AKTUALIZACE 28.12. 2021 - přidána prezentace pro dovozce. 

DRUHÁ AKTUALIZACE 11.1. 2021 - aktualizace prezentace pro dovozce a přidání informací ohledně sekundární legislativy.

Postup při kontrole dovozů tak zůstává stejný pro zásilky bioproduktů, které nepodléhají dalším zesíleným kontrolám v souvislosti se SZVD - společným zdravotním vstupním dokladem (tzn. CHED-D, CHED-A, CHED-P, CHED-PP).  Tedy COI potvrzuje vybraný celní úřad v ČR, případně jiný schvalující orgán dle výběru deklaranta.

Změny se týkají zboží, které zároveň podléhá povinnosti kontrol v rámci SZVD na určených stanovištích hraniční kontroly – v místě prvního vstupu do EU. Takové zásilky, na které se zároveň vztahuje COI, musí mít COI schváleno na stejném SHK. 

Příklad: zboží doručené lodní dopravou s certifikátem CHED-D a COI musí mít oba certifikáty schváleny na stanovišti hraniční kontroly na SHK v přístavu, kde zboží poprvé vstoupilo na půdu EU. SHK musí mít kompetenci na kontrolu dané kategorie zboží.

Kolonka 10. COI SHK/místo propuštění do volného oběhu lze případně změnit před schválením tímto příslušným orgánem.

Změnou je bohužel i návrat k papírovému podpisu COI. Od 1. ledna do 30. června 2022 bude v případě absence elektronického podpisu (tzv. E-seal) vydávajícího orgánu ve třetí zemi, nebo schvalujícího orgánu v EU vyžadována papírová ručně podepsaná verze COI.

Změny jsou i v TRACES v elektronickém formuláři COI.

V případě vložení zboží do zvláštního celního režimu, musí být COI schváleno stejným schvalujícím orgánem, kterým bylo do režimu propuštěno.

Aktualizace 11. 1. 2022: Sekundární legislativa k nařízení o ekologické produkci (EU) 2018/848 doplňující pravidla pro dovozy biopotravin;

  • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2306 ze dne 21. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se úředních kontrol zásilek ekologických produktů a produktů z přechodného období určených k dovozu do Unie a o pravidla týkající se potvrzení o kontrole.
  • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2307 ze dne 21. října 2021, kterým se stanoví pravidla pro dokumenty a oznámení požadované pro ekologické produkty a produkty z přechodného období určené pro dovoz do Unie.

Detailní informace ke změnám naleznete v přiložené prezentaci. Informace budou dále průběžně aktualizovány.

Dále přikládáme podrobný návod na práci s COI v TRACES (nejen) pro dovozce biopotravin, aktuální verze (únor 2022) od Evropské komise je ke stažení na konci tohoto textu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.