Aplikace pro Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací - MPVaK (verze určená pro zpracovatele evidence)

Software pro zpracovatele evidence „Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací“. Od letošního roku se VÚME a VÚPE zasílají přímo do centrální databáze Ministerstva zemědělství a je tak možné odeslat všechna vytvořená data najednou.

Tématické oblasti:
Vodní hospodářství

Ve formulářích pro VÚME je nově doplněn údaj „ID změny v digitální mapě“, který je přidělen na základě zápisu údajů o vodohospodářské infrastruktuře do digitální technické mapy podle § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě. Uvedený údaj slouží k propojení informačních systémů. V případě, že vodohospodářská infrastruktura zatím nebyla dodigitální technické mapy nahrána, nic se nevyplňuje. Stejně tak ve VÚME - kanalizační stoky se nově vyplňují údaje o odlehčovacích komorách. V případě, že nebylo provedeno posouzení stávajících odlehčovacích komor v souladu s § 19 odst. 8 vyhlášky č. 428/2001 Sb., údaj „poměr ředění skutečný“ se nevyplňuje.
Pro výpočet ceny uvedených objektů (pořizovací ceny infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací) se použije Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů do VÚME, pro PRVKÚK a PFO č.j. 14000/2020-15132 ze dne 24.9.2020. Součástí aplikace MPVaK je funkce pro zpracování PFO.

Program „MPVak - vybrané údaje majetkové a provozní evidence“ byl vytvořen pro uživatelské prostředí MS Windows XP a vyšší. Program nemá zvláštní nároky na hardwarové vybavení.

Aplikace je nyní ke stažení ve verzi 3.24.0.2. Instalace se provádí pomocí balíčku „Instalace_aplikace_MPVaK_zpracovatel.MSI“, který je v příloze. Aktualizaci starší verze lze provést pomocí souboru „zaloha_aplikace_MPVaK_zprac.zip“ nebo odinstalováním předchozí verze a nainstalováním nové. Popis instalace i aktualizace je popsán v přiloženém souboru „Postup_instalace_nebo_aktualizace_aplikace_MPVaK_(zpracovatel).pdf“. Data pořízená ve starší verzi se neztratí ani odinstalováním starší verze ani aktualizací ze souboru zip. Soubor „zaloha_aplikace_MPVaK_zprac.zip” obsahuje zálohu adresáře s nainstalovanou aplikací MPVaKZprac. Lze ho použít v případě aktualizace předchozí verze MPVaKZprac nebo nechtěného smazání nebo poškození instalace. V těchto případech se soubor zkopíruje do adresáře s nainstalovaným MPVaKZprac a průzkumníkovi se rozbalí příkazem “Extrahovat vše”.

UPOZORNĚNÍ:
Pro první zadání údajů do aplikace MPVaK (verze pro zpracovatele) je třeba nejprve zadat údaje vlastníků, provozovatelů a zpracovatelů. V následném kroku uživatel vyplní VÚME stavby pro úpravu vody a VÚME čistírny odpadních vod. Tyto dva druhy VÚME nezávisí na ostatních a naopak jsou potřeba pro VÚME vodovodních řadů a kanalizačních stok. Po zadání VÚME staveb pro úpravu vody a čistíren odpadních vod by měl uživatel vyplnit ostatní VÚME, tj. vodovodní řady a kanalizační stoky. Až po vyplnění všech VÚME lze vyplňovat VÚPE (viz uživatelská příručka aplikace, která je součástí instalace a zároveň je i součástí samotné aplikace).

Přiložený instalační balíček vcredist_x86.exe si stáhněte pouze, pokud se po instalaci při spuštění aplikace objeví chybová hláška „Aplikaci nelze spustit, protože chybí knihovna“.

Pro zpracování Plánu financování obnovy, případně jeho aktualizace, je možné využít novou funkci v aplikaci MPVaK.

Přílohy jsou aktualizovány k 19. 2. 2024

MPVaK verze 3.24.0.2 datum 19. 2. 2024

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.