Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 4. lednu 2023

4. 1. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (9 %) se výrazně snížil, podíl mělkých vrtů s normální hladinou (35 %) se snížil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (32 %) se výrazně zvýšil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně rostla, u 29 % vrtů byl zaznamenán vzestup a u 29 % vrtů dokonce velký vzestup hladiny, naopak pokles nebo velký pokles nebyl zaznamenán u žádného ze sledovaných vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 52. týdnu celkově normální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (21 %) se výrazně snížil, podíl pramenů s normální vydatností (38 %) se zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (20 %) se výrazně zvýšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (50 %), ale u 14 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 25 % pramenů dokonce velké zvětšení vydatnosti. Pouze u 2 % pramenů bylo zaznamenáno velké zmenšení nebo zmenšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v důsledku srážek a pokračujícího intenzivního odtávání sněhové pokrývky z horských oblastí rozkolísané, zejména v první polovině týdne. V druhé polovině týdne převažovala na tocích již zvolna klesající tendence. V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky většinou průměrné až výrazně nadprůměrné, nejčastěji od 75 % Qm do 2,5násobku průměru. Profily s průtoky na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 46–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc prosinec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 21 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 460 mil. m3.

Během prosince došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 84 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 732 mil. m3.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.