Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. lednu 2021

20. 1. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně stagnovala, až mírně rostla.

Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav (v povodí dolní Ohře a Ploučnice dokonce silně podnormální stav). Na ostatním území Čech převládá normální stav. Zatímco na Moravě převažuje stav nadnormální a v povodích Moravy a Svratky a Svitavy dokonce mimořádně nadnormální.

Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu mírně poklesl a tvoří 23 % všech objektů.

V období od 13. 1 do 20. 1. 2020 byly srážky na většině území České republiky převážně sněhové. Nejvíce srážek spadlo v horských oblastech (Krušné hory 30 mm, Beskydy 50 – 90 mm, Jeseníky až 180 mm). V důsledku těchto srážek se výrazně zvýšila zásoba vody ve sněhu – sněhová pokrývka se nachází i v nížinách. V porovnání s dlouhodobým průměrem je zásoba vody ve sněhu na většině území mírně nadprůměrná (zejména v nížinách). Průtoky ve vodních tocích jsou většinou setrvalé, na některých měrných stanicích jsou měření ovlivněna ledovými jevy. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro aktuální období jsou mírně nadprůměrné nebo průměrné průtoky  ve východní části České republiky, naopak podprůměrné průtoky jsou pozorovány zejména v západní části České republiky. S ohledem na aktuální předpověď počasí pro nejbližší dny lze očekávat tání sněhové pokrývky a s tím spojené dočasné zvýšení průtoků ve vodních tocích.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. S ohledem na aktuální zásoby vody ve sněhu a očekávané tání bylo na některých vodních dílech zahájeno předvypouštění pro případné zachycení a transformaci zvýšených průtoků.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 20. 1. 2021

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 20. 1. 2021

Stáhnout (pdf, 452 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.