Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 6. lednu 2021

6. 1. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně stagnovala, až mírně rostla. Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 32 % všech objektů.

V období od vydání předchozí zprávy ze dne 16. 12. se vyskytly dvě významnější srážkové epizody, a to ve dnech 22. 12. až 25. 12. 2020 a dne 3. 1. 2021. V nížinách byly srážky dešťové ve vyšších polohách převážně sněhové. Hladiny vodních toků na většině území České republiky jsou setrvalé nebo na mírném poklesu. V porovnání s dlouhodobým průměrem jsou aktuálně průtoky ve vodních tocích nadprůměrné zejména ve východní části České republiky (Povodí Odry a Povodí Moravy), naopak nejmenší jsou průtoky na západě České republiky (zejména Povodí Ohře) místy pouze kolem 20 % dlouhodobého průměru, na zbylém území České republiky se průtoky pohybují převážně v rozmezí 40 – 70 % dlouhodobého průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Za měsíc prosinec bylo z významných vodních nádrží nadlepšeno 19,97 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Za rok 2020 bylo z významných vodních nádrží nadlepšeno celkem 206,76 mil. m3.

Během prosince rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech významných vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 30,76 mil. m3, za rok 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky celkem akumulováno 895,65 mil. m3.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 6. 1. 2021

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 6. 1. 2021

Stáhnout (pdf, 453 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.