Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. prosinci 2020

16. 12. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v  mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na  území ČR převážně mírně klesala. Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav. Na ostatním území převládá nadnormální stav. Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 30 % všech objektů.

V období od 9. 12. do 16. 12. byly na území České republiky zaznamenány srážky s úhrny do 10 mm. Tyto srážky neměly významný vliv na aktuální hydrologickou situaci.  Vodní stavy jsou na většině území České republiky  setrvalé nebo na mírném poklesu. Průtoky ve vodních tocích jsou v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc prosinec většinou podprůměrné s výjimkou vodních toků na území ve správě Povodí Moravy, kde se průtoky pohybují mírně nad průměrem nebo kolem dlouhodobého průměru. Nejmenší průtoky jsou zaznamenávány v západních a v severních Čechách, na území ve správě Povodí Ohře průtoky dosahují pouze 30 – 50 % dlouhodobého průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 16. 12. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 16. 12. 2020

Stáhnout (pdf, 453 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.