Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. listopadu 2020

25. 11. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 24 % všech objektů.

V období od 18. 11. do 25. 11. 2020 se na území České republiky vyskytovaly pouze přeháňky s úhrny okolo 5 mm (na horách ojediněle až 18 mm). Vodní stavy jsou proto převážně setrvalé nebo na mírném poklesu. Z hlediska porovnání aktuálních průtoků ve vodních tocích s dlouhodobými průměry se vyskytují nadprůměrné průtoky převážně na východě a jihovýchodě České republiky. Podprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc listopad se vyskytují převážně na severu, západě a jihozápadě České republiky. Předpověď počasí na další dny nepředpokládá výrazné změny ve stávající hydrologické situaci.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Manipulace na nádržích probíhají v souladu s manipulačními řády. Na některých nádržích dochází k plánovanému snížení hladin v zásobním prostoru v souladu s přechodem na zimní režim nádrží.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 25. 11. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 25. 11. 2020

Stáhnout (pdf, 454 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.