Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 4. listopadu 2020

4. 11. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území České republiky převážně mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu nezměnil a tvoří 24 % všech objektů.

Období od 28. 10. do 4. 11. bylo charakterizováno velkou oblačností na většině území České republiky. V důsledku srážek došlo k nasycení povodí a následnému vzestupu hladin, povodňové průtoky se však vyskytovaly pouze ojediněle. V současné chvíli (4. 11.) bylo dosaženo několika 1. stupňů povodňové aktivity (SPA) ve východní části území ve správě Povodí Labe a na Vysočině, jediný 2. SPA je aktuálně na řece Novohradce. V následujících dnech nejsou předpovídány větší srážkové úhrny, očekává se proto ustálení a postupný pokles hladin ve vodních tocích. Ve srovnání s dlouhodobými, průměrnými průtoky pro měsíc listopad jsou aktuálně nadprůměrné průtoky zejména ve východní části České republiky (Povodí Labe, Moravy a Odry) a na většině území Povodí Vltavy. Na území ve správě povodí Ohře se průtoky pohybují v rozmezí 50 – 85 % dlouhodobého průměru pro měsíc listopad.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají zejména nádrže ve správě Povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 7,29 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2020 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 181,48 mil. m3.

Během října rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 24,19 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 851,60 mil. m3.

Přílohy

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 4. 11. 2020

Stáhnout (pdf, 453 kB)

Informační zpráva o hydrologické situaci k 4. 11. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.