Aktuální informace o stavu vodních zdrojů ke 14. říjnu 2020

14. 10. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem nepatrně zlepšil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu výrazně nezměnil a tvoří 33 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou ovlivněny srážkami zejména z posledních dvou dní (13. a 14. 10.). Za uplynulých 24 hodin se postupně vyskytovaly srážky na celém území ČR a dle předpokladů byly největší úhrny zaznamenány v severovýchodní polovině ČR a na Českomoravské vrchovině. Na území ve správě Povodí Odry, Moravy a Labe bylo v důsledku srážek dosaženo SPA (na několika místech i III. SPA). Horní toky  v Povodí Odry a Moravy již většinou dosáhly kulminace (nebo dosáhnou během odpoledne), páteřní toky budou kulminovat během dne. Během dne může dojít k dosažení SPA také na vodních tocích ve správě Povodí Vltavy a Povodí Ohře. Během noci se očekává ustávání srážek a zklidnění povodňové situace na většině území.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace s ohledem na aktuální hydrologickou situaci, v oblastech zasažených povodňovými průtoky dochází k plnění retenčních prostor se snahou transformovat tyto povodňové průtoky na neškodné.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci ke 14. 10. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami ke 14. 10.

Stáhnout (pdf, 453 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.