Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. srpnu 2023

16. 8. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 32. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody výrazně zlepšil ze silně podnormálního až na normální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (11 %) se výrazně snížil. Podíl vrtů s normální hladinou (60 %) se výrazně zvýšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (5 %) se mírně zvýšil.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k výraznému zlepšení stavu vydatnosti na normální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %) se snížil, podíl pramenů s normální vydatností (49 %) a se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (12 %) se zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (57 %), u 14 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 11 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Pouze u 2 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení vydatnosti.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v červenci mimořádně podnormální v části severočeské křídy (skupina hg rajonů 4B), jihočeských pánví (2A), podkrušnohorských pánví (1B) a v celém permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B, 8C). Silně podnormální byla hladina v části severočeské křídy (4C, 4D), jihočeských pánví (2D) a moravského terciéru (3C). Pokles nebo velký pokles hladiny zaznamenalo 37 % objektů. Stagnaci až mírný pokles hladiny zaznamenalo 58 % objektů, pouze 5 % objektů zaznamenalo stagnaci až mírný vzestup hladiny. K vzestupu nebo velkému vzestupu hladiny nikde nedošlo. V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zlepšil stav hladiny ve východních Čechách a na Moravě. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo 16 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo pouze 6 % objektů. Hladiny sledovaných vodních toků byly v uplynulém týdnu zpočátku slabě až mírně rozkolísané, případně i více rozkolísané či na vzestupu, později během týdne již většinou na pozvolném poklesu. V průběhu pondělí 7. 8. byl 1. SPA překročen na některých profilech v povodí Orlice, horní Otavy, horní Moravy, na Jevíčce a Bystřici.

V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí, nejčastěji od 45 do 265 % QVIII, ale ojediněle i nad 500 % QVIII. Znovu ubylo toků s indikací hydrologického sucha. Jen ojedinělý výskyt suchých profilů byl zaznamenán v povodí Vltavy, Ohře a dolního Labe. Na celém území ČR se v současné době nevyskytuje půdní sucho ve vrstvě 0 až 40 cm.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z cca 75–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.