Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. září 2020

2. 9. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu uplynulého týdne převážně mírně kolísaly. Celkově se změny hladin oproti minulému týdnu pohybovaly většinou v rozmezí od -10 do +5 cm, místy byly rozdíly hladin i výraznější. Největší denní vzestup byl zaznamenán na Botiči v Praze-Nuslích (+34 cm), kdy byl v pátek v důsledku bouřky s přívalovými srážkami krátkodobě překročen 2. SPA, největší týdenní pokles byl na Brtnici v Brtnici (-68 cm). V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly převážně pod průměrem, v rozmezí od 35 do 100 % Qm, některé více vodné toky dosahovaly ojediněle až 3násobku Qm. Vodnosti toků většinou dosahovaly hodnot 330 až 150 Qm. Toky s průtoky, které splňují parametry pro hydrologické sucho, se i nadále vyskytovaly ojediněle v povodí Berounky, Ohře, na přítocích dolního Labe, v povodí horní Jizery a také v české části povodí Odry na Smědé, Mandavě a Lužické Nise. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti minulému týdnu výrazně nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.

Za měsíc srpen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 26,08 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi, přičemž v součtu bylo od začátku tohoto roku nadlepšeno z vodních nádrží 142,81 mil. m3.

Během srpna rovněž docházelo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 9,54 mil. m3. Od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno celkem 822,09 mil. m3.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 2. 9. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 2. 9. 2020

Stáhnout (pdf, 478 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.