Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. srpnu 2020

12. 8. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně rostla.

Zatímco na západě a severu Čech přetrvává mírně až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav nadále převážně mírně až silně nadnormální.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q355 – Q30. Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 30 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky v širokém rozmezí od 16 % (Cidlina a Výrovka) až po 200 %  dlouhodobého průměru v povodí Loučné. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 30 – 140 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 100 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 37 až 99 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Očekává se i nadále postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 76 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 12. 8. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 12. 8. 2020

Stáhnout (pdf, 451 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.