Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 31. květnu 2023

31. 5. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 21. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (5 %) se příliš nezměnil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (55 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (19 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (54 %), ale u 11 % mělkých vrtů byl zaznamenán pokles a u 3 % mělkých vrtů velký pokles hladiny. Naopak u 3 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 4 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 21. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (14 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (52 %) se mírně zvýšil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (17 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (58 %), u 8 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 4 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Naopak u 4 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 2 % pramenů velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných toků zpočátku mírně kolísaly, v dalších dnech klesaly nebo byly setrvalé. Vydatnější srážky na začátku týdne rozkolísaly hladiny toků na jihu a východě ČR (v maximech až kolem 60 mm/24 h), ojediněle došlo k překročení 1. (Bystřice, Želetavka, Svinenský potok) a 2. SPA (Jevišovka). Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -40 do + 5 cm, větší poklesy byly zaznamenány na toku Moravy (Strážnice i Lanžhot kolem -60 cm). V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 40 do 200 %, ojediněle se vyskytovaly i větší hodnoty, zejména na jihovýchodě území. Toky s indikací hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 82–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 31. 5. 2023

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 31. 5. 2023

Stáhnout (pdf, 124 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.