Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. červenci 2020

2. 7. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně zlepšil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se výrazně zvýšil a tvoří 50 % všech objektů. Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v pouze povodí horní Berounky (z normální na mírně podnormální). Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 40 % všech objektů.

V průběhu minulého týdne docházelo na celém území České republiky ke srážkové činnosti, na některých místech územní působnosti Povodí Moravy a Odry se srážkové úhrny za uplynulý týden pohybovaly okolo 100 mm (Vír 88 mm, Moravská Třebová 87 mm, Bohumín 105 mm), na území v působnosti Povodí Labe a Vltavy se srážkové úhrny pohybovaly v rozmezí 50 – 86 mm, k těmto srážkovým epizodám docházelo převážně během 28. a 29. 6. Vzhledem k intenzivním srážkám z předchozích týdnů, bylo již území nasyceno a docházelo tak k rychlému vzestupu hladin a překročení stupňů povodňové aktivity (SPA), na některých místech došlo i překročení 3. SPA.

Nyní jsou hladiny na většině vodních toků ustálené, k vzestupu může docházet na dolních částech vodních toků vlivem dotoku z povodí.

Na území ve správě Povodí Ohře, státní podnik, byly srážky prostorově nevyrovnané, i přes zaznamenané srážky dochází převážně k poklesu hladin ve vodních tocích.

Hladiny ve vodních tocích jsou značně rozkolísané a pohybují se většinou vysoko nad průměrnými červencovými hodnotami. Výjimkou je povodí Berounky (30 – 100 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec) a vodní toky v územní působnosti Povodí Ohře, státní podnik (60 – 90 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 1. 7. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 1. 7. 2020

Stáhnout (pdf, 444 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.