Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 24. červnu 2020

24. 6. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil na mírně podnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území České republiky v průměru převážně rostla.

Ve dnech 19. – 21. 6. byly zaznamenány velmi vysoké úhrny srážek převyšující i 200 mm (Černá hora – 270 mm, tj. 40 % ročního srážkového úhrnu). Došlo tak k dalšímu významnému zlepšení hydrologické situace v jednotlivých povodích. Velmi intenzivní srážky zapříčinily stupně povodňové aktivity V působnosti státních podniků Povodí Odry, Moravy, Labe a Vltavy srážky způsobily výrazné vzestupy hladin v některých vodních tocích až na 3. stupeň povodňové aktivity (SPA). Dosažené SPA:

  • 3. SPA – dosažen na 11 profilech (Povodí Labe - 8x, Povodí Odry – 2x, Povodí Moravy – 1x)

  • 2. SPA – dosažen na 17 profilech (Povodí Odry – 8x, Povodí Labe – 5x, Povodí Vltavy – 2x, Povodí Moravy – 2x)

  • 1. SPA – dosažen na 48 profilech (Povodí Odry – 17x, Povodí Labe – 14x, Povodí Moravy – 9x, Povodí Vltavy – 8x)

Průměrné denní průtoky ve většině toků se pohybují vysoko nad průměrnými červnovými hodnotami (např. Mrlina-Vestec – 1 463 %, Chrudimka-Nemošice – 908 %, Orlice-Týniště n. O. – 507 %).

Aktuálně se již na území České republiky nevyskytuje povodňová aktivita, průtoky ve vodních tocích jsou ustálené.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky naplněny nad 90 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Zvýšené přítoky jsou využívány k dalšímu plnění nádrží. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 24. 6. 2020

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k 24.6.2020

Stáhnout (pdf, 459 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.