Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. prosinci 2021

1. 12. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální, přičemž situace byla nadále regionálně odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení. Ke zlepšení nedošlo v žádném povodí.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % průměru, u moravských toků se ojediněle vyskytovaly i nadprůměrné hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy mírně zhoršila nebo zůstala stejná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc listopad bylo z vodních nádrží nadlepšeno 32,8 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2021 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem více jak 170 mil. m3.

Během listopadu došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno téměř 6 mil. m3, od začátku roku 2021 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno více než 518 mil. m3.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 1. 12. 2021

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 1. 12. 2021

Stáhnout (pdf, 166 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.