Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 6. dubnu 2022

6. 4. 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 13. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, ale u 11 % klesala výrazně. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala, a to ale vzhledem k dlouhodobým charakteristikám znamenalo zhoršení stavu.

V první polovině týdne hladiny toků odvodňující horské oblasti se sněhem kolísaly v důsledku denního chodu teploty a odtávání sněhové pokrývky a měly celkově vzestupnou tendenci. V druhé polovině týdne se ochladilo a hladiny toků již postupně klesaly nebo byly setrvalé. Ostatní toky byly celkově převážně setrvalé. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 85 % průměru, ojediněle na tocích odvodňujících horské oblasti se zásobami sněhu v povodích se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace nijak výrazně nezměnila. I když se hydrologické sucho (Q355d) na tocích i nadále vyskytuje pouze ojediněle, téměř 40 % hlásných profilů na tocích má hodnoty průtoku menší než 25 % průměru. Nejvíce se takto nízké průtoky vyskytují v povodí Moravy a Dyje (2/3 hlásných profilů
v povodí).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc březen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 16,40 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem téměř 45 mil. m3.

Během března došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 53,1 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 310,2 mil. m3.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 6. 4. 2022

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 6. 4. 2022

Stáhnout (pdf, 132 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.