Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 18. listopadu 2021

18. 11. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu na území ČR celkově normální. Vydatnost pramenů byla v tomto období celkově mírně podnormální. Situace však byla nadále regionálně odlišná.

Stav hladiny podzemní vody v hlubokých vrtech se oproti předcházejícímu měsíci zhoršil v části permokarbonu středních a západních Čech (8A), východočeské křídy (5A), permokarbonu východních Čech (9B) a cenomanu severočeské křídy (6D). V žádné skupině hg rajonů nedošlo ke zlepšení stavu. Zvýšilo se zastoupení objektů s mimořádně podnormální (16 %), mírně podnormální (7 %) i normální hladinou (57 %), snížil se naopak podíl objektů s mírně nadnormální (10 %) a silně nadnormální (3 %) hladinou. Naprostá většina objektů zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (85 %). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se stav hladiny v Čechách prakticky nezměnil. Zhoršil se však stav hladiny ve východních Čechách a na Moravě (část křídy, permokarbonu a terciéru). Vzestup zaznamenalo 18 % objektů a velký vzestup žádný objekt, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 20 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly, s převažující sestupnou tendencí. V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály dosahovaly průtoky většinou podprůměrných hodnot v rozmezí od 25 do 75 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila, nejvíce v povodí Moravy po Dyji, kde bylo hydrologické sucho zaznamenáno téměř ve 40 % hlásných profilů, Odry (27 %), horního Labe (19 %) a Dyje (15 %). Nejmenší počet hlásných profilů pod Q355d byl i nadále v povodí Vltavy (2 %) a dolního Labe a Ohře (12 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 18. 11. 2021

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 18. 11. 2021

Stáhnout (pdf, 480 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.