Publikace a články

Manuál pro obce a vlastníky pozemků
Tento manuál vám představí význam pozemkových úprav a jak si o ně zažádat, vysvětlí, jak postupovat při žádosti o převod pozemku a předvede, jak přispět k ochranně půd díky monitoringu eroze.
Publikováno: 4. 10. 2023
V aktuálním čísle jsou pro Vás připraveny informace o zrealizovaných akcích, které pro Vás připravili regionální koordinátoři Sítě či pracovníci sekretariátu Sítě z MZe. V široké obsahové nabídce naleznete například výstupy ze zahraničních exkurzí, příběh z jednoho vinohradu či popis neobvyklého projektu.
Publikováno: 7. 9. 2023
Publikace vznikla v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na RO SZIF Olomouc. Cílem této publikace je představit a přiblížit úspěšné žadatele a inspirativní projekty, jež byly realizovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014–2020 v Olomouckém kraji.
Publikováno: 5. 1. 2023
V aktuálním čísle se seznámíte s několika zajímavými akcemi jak z regionů, tak z centrální úrovně CSV, představíme Vám vítěznou obec Oranžové stuhy ČR roku 2022, která byla letos v říjnu vyhlášena v Senátu Parlamentu ČR. Mimo jiné Vás čeká představení žadatelů z PRV jak formou rozhovoru, tak gurmánského zážitku.
Publikováno: 22. 12. 2022
Dvojjazyčná publikace představuje výběr 30 projektů podpořených z Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Publikováno: 15. 11. 2022
Vyšla brožura Celostátní síť pro venkov představuje spolupráci s místními akčními skupinami.
Publikováno: 7. 10. 2022
V tomto čísle se seznámíte se zajímavými akcemi, které připravili regionální koordinátoři CSV, nabídneme některé statistické údaje k Programu rozvoje venkova 2014–2020. Představíme Vám obce, které v letošním roce získaly ocenění Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku a v krátkých rozhovorech se starosty těchto obcí se seznámíte s jejich zkušenostmi a doporučeními.
Publikováno: 23. 8. 2022

Energetické komunity - přenos know-how do ČR

22. 4. 2022
Celostátní síť pro venkov se spolu s partnery (MAS Naděje o.p.s. a Národní sítí Místních akčních skupin ČR, z.s.) podílela na přenosu zahraničního know-how v oblasti rozvoje komunitní energetiky.
Publikace „Mléko a mléčné výrobky - Zpracováváme a nakupujeme na farmách v Plzeňském kraji aneb Kde pomáhají dotace Programu rozvoje venkova 2014–2020“ vznikla ve spolupráci Celostátní sítě pro venkov a obecně prospěšné společnosti Úhlava.
Publikováno: 9. 2. 2022
V tomto číslo naleznete popis některých zajímavých akcí z regionů, letošní statistické údaje k Programu rozvoje venkova 2014–2020 nebo základní informace k problematice Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027.
Publikováno: 23. 12. 2021
1 2 3 ... 7

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.