Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž projektů ARIA 2023

18. 4. 2023

Evropská síť SZP vyhlašuje soutěž „Ceny za inspiraci pro zemědělství a venkov 2023“ (ARIA 2023), ve které budou oceněny projekty dobré praxe podpořené z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Celostátní síť pro venkov vyzývá veřejnost a nositele projektů k nominaci českých projektů dobré praxe do 19. května 2023 do celoevropské soutěže organizované Evropskou sítí SZP.


 

Projekty budou soutěžit v následujících čtyřech kategoriích:

 1. Chytré a konkurenceschopné zemědělství: Projekty financované v rámci SP SZP/PRV, které přispívají k inteligentnímu, konkurenceschopnému, odolnému a diverzifikovanému zemědělství zajišťujícímu dlouhodobé zabezpečení potravin.
 2. Ochrana životního prostředí: Projekty nebo iniciativy financované v rámci SP SZP/PRV, které posilují ochranu životního prostředí, včetně biologické rozmanitosti, řeší změnu klimatu, prokazují udržitelnost a/nebo přispívají k ekologické obnově.
 3. Sociálně-ekonomická struktura venkovských oblastí: Projekty financované ze SP SZP/PRV, které prokazatelně přispívají k posílení socioekonomické odolnosti evropského venkova, inovativním způsobem řeší sociální aspekty, prokazují udržitelný přístup, který podporuje přínosy digitalizace v zemědělství a venkovských komunitách, přispívají k začlenění venkovské společnosti a podporují venkovské podnikatele a podniky.
 4. Dovednosti podnikatelů (zúčastněných stran) na venkově (inspirované rokem 2023, který je Evropským rokem dovedností): Projekty financované ze SP SZP/PRV, které představují celoživotní učení, posilují postavení lidí a podniků, aby přispěly k ekologické a digitální transformaci a podpořily inovace a konkurenceschopnost.

Udělena bude i cena veřejnosti.

Pro přihlášení se do soutěže prosím vyplňte online formulář se základními údaji (odkaz níže). Zástupci Celostátní sítě pro venkov poté vyberou a dále rozpracují ve spolupráci s navrhovatelem projekty, které mají nejvyšší šanci na úspěch v celoevropském hodnocení.

Při hodnocení budou zástupci Evropské sítě SZP posuzovat naplnění následujících kritérií:

 1. Rozvoj dovedností v zemědělství a venkovských oblastech (toto kritérium platí ve všech kategoriích).
 2. Přímé přínosy, např. vytváření pracovních míst, přínosy pro životní prostředí, tržní výhody, zavádění politik, prokazování udržitelnosti nebo odolnosti atd.
 3. Přínosy pro vytváření sítí, např. synergie přidané hodnoty, vazby na další projekty, napojení na aktivity/priority Celostátní sítě pro venkov, zapojení zainteresovaných stran.
 4. Příspěvky k ostatním politikám EU.
 5. Potenciál přenositelnosti (zeměpisný, odvětvový, organizační atd.).
 6. Inovativní aspekt při vytváření nových nebo výrazně vylepšených procesů, služeb, produktů nebo technologií.
 7. Osvědčené postupy v oblasti rovnosti, jako je integrace prioritních skupin a prosazování sociálního začleňování mladých lidí, žen a menšin (včetně osob se zdravotním postižením, uprchlíků atd.) ve venkovských oblastech.

Návrhy projektů můžete předkládat do 19. května 2023 prostřednictvím internetového formuláře ZDE

Nominovaný projekt musí být financovaný z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a plně dokončen, tedy proplacen ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu, s výjimkou víceletých závazků pro hospodaření na půdě.

Všechny nominované projekty budou zahrnuty do evropské databáze projektů dobré praxe. Projekty vybrané do užší nominace pak budou prezentovány v publikacích, informačních materiálech, na internetových stránkách a sociálních sítích.

Své případné dotazy můžete směřovat na tyto kontaktní adresy: irena.krizova@mze.cz a jana.backovska@mze.cz.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.