Konference EU – Role zemědělství v evropském venkovském prostoru

24. 9. 2009

Setkání na mezinárodní úrovni v Brně

Ve dnech 9.–10. června 2009 se konala v Brně mezinárodní konference vrchních ředitelů pro rozvoj venkova na téma "Role zemědělství v evropském prostoru". Předkládáme závěry z této konference.

Místo konání:
Brno, Holiday Inn Hotel
9.–10. června 2009

Syntéza a závěry konference

 1. Politika RV nabývá stále na větším významu s ohledem na územní (cca 91 % území 27 ČS EU) a demografický (více než 56 % obyvatel EU) potenciál venkovského prostoru a jeho udržitelný sociální a ekonomický rozvoj.
   
 2. Zemědělství a lesnictví mají klíčový význam z hlediska využití půdy, správy přírodních zdrojů a platformy pro ekonomickou diverzifikaci venkova a hrají tak stále významnou roli pro „zdraví“ venkovské ekonomiky.
   
 3. Role zemědělství spočívá ve spektru produkčních a mimoprodukčních funkcí od produkce potravin až po údržbu krajiny, ochranu přírodních zdrojů, a vytváření prostoru pro rekreaci a turistiku. Multifunkční zemědělství zajišťuje kvalitní místo pro život, práci, dynamiku podnikání a základ pro sociální stabilitu v rámci venkovského prostoru.
   
 4. Byly prezentovány aktuální problémy venkova s ohledem na ekonomické (konkurenceschopnost, koexistence malých a velkých farem, problematika příjmů zemědělců), environmentální (degradace složek životního prostředí) a sociální (úbytek kvalifikovaných pracovních míst, migrace za prací, nepříznivá věková struktura, nedostatek mladých zemědělců) aspekty.
   
 5. Na straně druhé venkov nabízí velký prostor pro rozvoj nových aktivit a služeb zaměřených na možnosti diverzifikace produkce zboží a služeb spojených s tradičním a ekologickým využitím venkovského prostoru a produkci environmentálního zboží.

  Venkov, a zemědělství zvláště mají kapacitu přispět k řešení globálních problémů, jako jsou klimatické změny či energetická krize, prostřednictvím produkce a využití obnovitelných zdrojů energie ve formě biomasy a bioplynu, ale také solární a větrné energie.

  Venkovský prostor a zemědělství jsou vystaveny nové výzvě demografické dynamiky, vyplývající z příležitostí pro zemědělství, ať již z ekonomických nebo klimatických (globální oteplování) důvodů.
   
 6. Posílení vlivu politiky RV zaměřené na řešení problémů venkova a využívání jeho potenciálu musí být jednou z hlavních priorit EU i pro další programové období. V rámci tohoto programového období je nezbytné efektivně využit stávajících finančních prostředků nejenom v rámci 2. pilíře politiky ale i dalších zdrojů, tj. zejména strukturálních fondů. Do budoucna je nutné rozšiřovat politiku venkova tak, aby vždy řešila aktuální „nové výzvy“.
   
 7. K tomuto může ze své pozice přispět i Síť pro rozvoj venkova, ať již na evropské nebo národní úrovni, jakožto nástroj výměny informací a podpory využití nejlepší zemědělské praxe v návaznosti na specifické podmínky jednotlivých regionů. 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.