Půda a její hodnocení v České republice, díl I.

Kniha „Půda a její hodnocení v České republice“, díl I. (Jan Vopravil a kolektiv), byla vytvořena podle posledních nejnovějších poznatků a její obsah je rozdělen do dvou dílů.

Náplní prvního dílu jsou informace o historii pedologie, hodnocení a mapování půd, půdotvorných činitelích, procesech vzniku půd a s tím související statigrafie. Samostatná pozornost je věnována funkcím půd, od funkce produkční až po funkce, které půda plní nepřímo, ale o to jsou důležitější tj. funkce mimoprodukční, někdy též označované jako ekologické. Dále je detailně pojednáno o základních půdních znacích, vlastnostech a charakteristikách půd, včetně popisu odběru půdních vzorků v terénu.  Na ukázku jsou představeny hlavní půdní typy České republiky a v poslední části prvního dílu jsou aktuální informace o jednotlivých nebezpečích pro naše půdy a možnostech jejich ochrany, nápravy a prevence. Součástí jsou i informace o využití moderních metod geografických informačních systémů při ochraně půdy a aktuální legislativní předpisy, které se týkají půdy a její ochrany. Celé dílo je obohaceno o množství fotografií a map, tak, aby čtenář získal pokud možno co nejlepší představu o předkládané problematice. Náplní druhého dílu knihy, který se právě připravuje, budou detailní informace o hodnocení půdy pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), včetně nejnovějších poznatků z výzkumných projektů, které se této problematice v současné době věnují.

Cílem této odborné knihy je v prvé řadě informovat nejširší veřejnost o půdě a jejím hodnocení, včetně rizik, které zejména v poslední době na půdu a její vlastnosti ve velkém rozsahu působí. Dochází k obrovskému rozvoji půdní eroze, k utužování půd, postupným změnám klimatu, které se budou přímo dotýkat systému BPEJ. Kniha i upozorňuje na jedno z největších nebezpečí pro půdy - soil sealing tj. postupné zastavování zpravidla té nejúrodnější půdy (logistická centra, satelitní výstavba). Pokud je půda postižena nějakým způsobem degradace, nebo nevratně zničena zastavěním, tak zcela ztrácí své přirozené funkce, což má za následek další negativní důsledky, např. vyšší riziko povodní, či naopak sucha. Proto je nutné o půdu pečovat a chránit jí, vždyť živila naše předky a je naší povinností ji předat v dobrém stavu i našim potomkům.

Jan Vopravil a kolektiv

148, Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2009

ISBN: 978-80-87361-02-3

půda

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.