Účastníci ministerské konference se shodli na vzniku systému pro sdílení znalostí o rizicích pro panevropské lesy

15. 4. 2021

K plnění vize pro evropské lesy 2030, kdy jsou tyto lesy udržitelně obhospodařovány, aby byly odolné, zdravé, produktivní a multifunkční a aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, se zavázala bratislavská ministerská konference procesu FOREST EUROPE.

Kvůli pandemii Covid-19 se poprvé uskutečnila prostřednictvím videokonference, které se zúčastnili ministři a další vysocí představitelé zodpovědní za lesnictví.

Náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář, který vedl českou delegaci, vystoupil na ministerském kulatém stolu k adaptaci lesů na změnu klimatu. Uvedl, že v důsledku nepříznivých dopadů klimatické změny na lesy čelí Česko největší kůrovcové kalamitě co do velikosti postiženého území i objemu napadeného dříví.

„Naše reakce na tuto situaci byla a je velmi komplexní, spolupracovalo na ní několik ministerstev a zahrnovala mimo jiné změnu lesního zákona, která dala vlastníkům lesů více flexibility při obnově dotčených lesů. Současně zaručuje, že obnovené lesy jsou různorodé ve smyslu druhového složení a prostorové struktury, a proto odolné. Také jsme představili nové finanční příspěvky, které cílí jak na kompenzaci ztrát příjmů způsobenou vynucenou nahodilou těžbou, tak i na obnovu poničených lesů,“ řekl náměstek Patrik Mlynář.

Vyjádřil také plnou podporu bratislavské rezoluci, ve které se signatáři mimo jiné zavázali zlepšit mezinárodní spolupráci v panevropském regionu a propojit národní a mezinárodní aktivity prostřednictvím založení mechanismu pro sdílení znalostí o rizicích pro panevropské lesy.

Konference se zúčastnili také zástupci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Na konferenci byla představena nová Zpráva o stavu evropských lesů. Zpráva je zveřejněna na této adrese: https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf.

Proces FOREST EUROPE je založen na dobrovolných závazcích 47 signatářských zemí. Začal již v roce 1990 s cílem podpořit trvale udržitelné hospodaření v lesích v Evropě. Touto ministerskou konferencí končí slovenské předsednictví, vedení přebírá Německo.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.