Česká republika snížila spotřebu antimikrobik u zvířat o polovinu

18. 11. 2021

Spotřeba antimikrobik u hospodářských zvířat v České republice je výrazně pod průměrem 31 evropských zemí. Spotřeba těchto přípravků klesla v ČR v období 2008 až 2018 přibližně o 50 %. Pokračuje tak trend celkového poklesu jejich spotřeby.

Data za ČR za rok 2020 ukazují, že spotřeba antimikrobik vztažená na populaci chovaných zvířat (tzv. PCU) činí 56,3 mg/PCU, což je výrazně pod průměrem 31 evropských zemí s hodnotou 88,94 mg/PCU. V období let 2008 až 2018 také klesla spotřeba antimikrobik u zvířat o přibližně 50 %. Rok 2018 je považován za výchozí pro další snižování používání přípravků s antimikrobním účinkem, které Evropská unie plánuje do roku 2030 v rámci strategie Farm to Fork.

Ministerstvo zemědělství (MZe) hodnotí spotřebu antibiotik u hospodářských zvířat u příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu. Pro MZe je snižování používání antimikrobik a tlumení antimikrobní rezistence jednou z hlavních priorit. V rámci resortu funguje Pracovní skupina pro antimikrobika, která se věnuje především naplňování cílů Akčního plánu Národního antibiotického programu ve veterinární oblasti.
V současné době se také zabývá novými evropskými právními předpisy zpřísňujícími podmínky používání antimikrobik, které budou platné od ledna 2022. Česká republika patří mezi 12 zemí EU, kde probíhá monitoring rezistence k antimikrobikům a monitoring rezistencí u různých druhů bakterií. To pomáhá cíleně nastavovat nová opatření v této oblasti.

Jedním z cílů ČR v rámci nové Společné zemědělské politiky bude další snížení používání antimikrobik o 12 % do roku 2030 a dosažení cílové hodnoty celkových spotřeb antimikrobik 50 mg/PCU. MZe dlouhodobě podporuje dobrou pohodu zvířat tak, aby docházelo ke snížení spotřeby antimikrobik v chovech hospodářských zvířat. V rámci národních dotačních programů na příští rok poskytne 3,49 mld. Kč do živočišné výroby, což je historicky nejvyšší míra podpory směřující do tohoto sektoru.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.