Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2021

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2021.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně jejich stažení ze společného evropského trhu.   

Z celkového počtu 4706 originálních oznámení zpracovaných na úrovni Evropské unie v roce 2021 se České republiky týkalo celkem 372 oznámení. Počet oznámení v kategoriích Varování, Informace, Odmítnutí na hranicích a Novinka byl v České republice v poměru 309 : 63 : 0 : 0. Nejvíce oznámení (90 %) se týkalo potravin, 3,5 % oznámení se týkalo krmiv a 6,5 % tvořila oznámení týkající se materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami (FCM).

Z celkového počtu 372 oznámení bylo v roce 2021 Českou republikou přijato 309 oznámení (83 %) a 63 oznámení (17 %) bylo odesláno jako výsledek kontroly trhu. V roce 2021 nebylo ČR odesláno do systému RASFF žádné oznámení týkající se kontroly dovozu potravin a surovin ze třetích zemí.

Největší podíl nevyhovujících potravin se vyskytoval v kategorii maso a masné výrobky, kde byly zjištěny nálezy zejména patogenních mikroorganismů (převážně rod Salmonella).

Další významnou skupinu nevyhovujících výrobků představovala kategorie ovoce a zelenina, kde se nejčastější pochybení týkalo nadlimitního obsahu reziduí pesticidů.

Třetí v pořadí, co do počtu přijatých oznámení, byla kategorie byliny a koření (zejména nadlimitní nálezy reziduí pesticidů).

Celkový počet oznámení za rok 2021 (372) ve srovnání s rokem 2020 (279) narostl o 33 %. Oproti roku 2020 došlo v roce 2021 k navýšení o 100 oznámení přijatých (48 %), ke snížení o 3 oznámení odeslaná v rámci kontroly trhu (4,5 %) a ke snížení o 4 oznámení odeslaná v rámci kontroly dovozu ze třetích zemí (100 %). V roce 2021 bylo přijato nejvíce oznámení (309) týkající se ČR za dobu posledních 10 let.

Informace o oznámeních bylo možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.