Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014

9. 9. 2014

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byla předána v rámci slavnostního zahájení 41. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 28. srpna 2014.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2014

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014

Počátkem letošního roku vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, ve snaze podpořit tvůrčí aktivity vědeckých pracovníků za vynikající výsledky výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství, dvě veřejné soutěže:

  • veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2014“
  • a veřejnou soutěž za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014“.

Ocenění vědečtí pracovníci s předsedou ČAZV prof. Podrázským
Ocenění vědečtí pracovníci s předsedou ČAZV prof. Podrázským

Ocenění autorů prací v každé soutěži je spojeno s peněžitou odměnou ve výši:
1. cena – 70 000,- Kč
2. cena – 50 000,- Kč
3. cena – 30 000,- Kč

Výsledky veřejných soutěží byly vyhlášeny v rámci slavnostního zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 28. srpna 2014. Ocenění předávali předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch, ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a předseda České akademie zemědělských věd prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

Výsledky soutěží:

„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2014“

I. cena:
MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.,
první cena
za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která popisuje změny v zastoupení jednoho z druhů bílých krvinek - monocytů a jejich podruhů v orgánech prasete v průběhu experimentální infekce bakterií Actinobacillus pleuropneumoniae. Pomocí metody real-time PCR byla v těchto orgánech stanovena produkce látek, takzvaných chemokinů, kterými jsou monocyty přitahovány do místa zánětlivé reakce. Na základě těchto výsledků pak bylo usuzováno, které chemokiny se mohou účastnit vycestování monocytů do příslušných orgánů v průběhu zánětlivé reakce.

II. cena:
Ing. Michal Kuráž, Ph.D.,Česká zemědělská univerzita v Praze,
druhá cena
za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která se zabývá vytvořením modelu transportu radionuklidů v prostředí reálného úložiště Richard u Litoměřic. Cílem práce je především zhodnotit efekt bariéry vycházející z vlastností porézního materiálu o uniformní zrnitosti. Byl ukázán jednoznačně pozitivní efekt uvažované bariéry pro dlouhodobý provoz i havarijní scénář úložiště. Práce nabízí inovativní, teoretické i praktické řešení pro popis pohybu vody a kontaminantů v nasycené i nenasycené zóně, které je využitelné v oborech zemědělství, ochrana vod a životního prostředí, odpadové hospodářství, hydrogeologie aj.

III. cena:
doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze,
třetí cena
za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise popisující hledání alternativní a šetrné cesty prevence a eradikace moru včelího plodu. Jedná se o screeningovou studii, na jejímž základě bylo vybráno několik potencionálních látek využitelných k prevenci této závažné včelí bakteriální choroby. Tyto látky jsou dále rozvíjeny a vyvíjeny do podoby preparátu pro praktickou aplikaci ve včelařství.

„Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014“

I. cena:
Karel Kýhos, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,
první cena
za vynález „Způsob inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry a zařízení k provádění tohoto způsobu“. Zařízení umožňuje vakuovat uzavřený velkoobjemový vak se zrninou bez vakuové komory. Po odstranění vzduchu napustí prostor se zrninou zvoleným plynem (oxid uhličitý, dusík). Koncovka zařízení se automaticky pod tlakem přisaje k povrchu vaku a provede výměnu plynů. Zařízení lze využít i pro jiné účely, například pro ochranu (konzervaci) výrobních zařízení před korozí. Zařízení realizuje spol. DSH projekt, s.r.o.

II. cena:
Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze,
druhá cena
za certifikovanou metodiku „Vermikompostování bioodpadů“. Přínosem metodiky je komplexní hodnocení technologie vermikompostování, která je plně přátelská k životnímu prostředí a při dlouhodobém provozování je levnější než klasické kompostování. Byla prokázána oprávněnost použití metody vermikompostování a její efektivita při zpracování bioodpadů pocházejících nejen ze zemědělství. Kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než klasického kompostu, což je důležitý aspekt pro zachování a zvýšení přirozené půdní úrodnosti.

III. cena:
doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,
třetí cena
za novou technologii „Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů“. Cílem ověřené technologie je použití kvalitního krytokořenného sadebního materiálu, který byl před použitím pro umělou obnovu lesa a zalesňování pěstován v lesních školkách v obalech, u nichž bylo technologií biologického ověření prokázáno, že nezpůsobují deformace kořenů krytokořenného sadebního materiálu. Praktickým výstupem této ověřené technologie je „Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.