Aktuální úspěchy a přínosy českého zemědělského výzkumu ke globálnímu potravinovému zabezpečení

5. 8. 2014

V květnu a červenci 2014 bylo publikováno pět článků o práci českých výzkumných týmů v rámci mezinárodní spolupráce ve význačných zahraničních odborných časopisech. Tyto články se dotýkají aktuální problematiky potravinového zabezpečení. Uvedené rozdílné postupy vyplývají ze zaměření projektů na analýzu genomu pšenice a analýzu četnosti významných meteorologických extrémů ovlivňujících její výnos.

 1. Časopis SCIENCE s impakt faktorem cca 31 bodů, věnoval zvláštní část čísla 6194 vydaného dne 18. 7. 2014 analýze genomu pšenice. Jejím jádrem jsou čtyři původní články, na kterých se spoluautorsky podílel tým prof. Jaroslava Doležela z Ústavu experimentální biologie AV ČR, v. v. i., Olomouc, který je členem Mezinárodního konsorcia pro sekvencování genomu pšenice - International Wheat Genome Sequencing Consortium (IWGSC), Coordinating Committee.

  Publikované články:

  • A chromosome-based draft sequence of the hexaploid bread wheat (Triticum aestivum) genome”,
  • Structural and fuctional particioning of bread wheat chromosome 3B“,
  • Ancient hybridizations among the ancestral genomes of bread wheat“,
  • Genome interplay in the grain transcriptome of hexaploid bread wheat“.
  Odkaz: www.sciencemag.org
 2. Časopis NATURE Climate Change s impakt faktorem 14,27 bodů publikoval ve svém vydání dne 25. 5. 2014 článek „Adverse weather conditions for European wheat production will become more frequent with climate change”, jehož spoluautory jsou společně s dalšími evropskými výzkumníky doc. Miroslav Trnka a prof. Zdeněk Žalud, zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně a Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v. i., Brno (CzechGLOBE). Tento výzkum zaměřený na analýzu četnosti meteorologických extrémů ovlivňujících výnosy polních plodin, zejména ozimné pšenice, byl koordinován právě zmíněnými českými pracovišti pod vedením doc. Trnky v rámci pilotního projektu MACSUR Společné iniciativy FACCE – JPI (Joint Programming Initiative on Food Security, Agriculture, Climate Change).

  Ministerstvo zemědělství velmi pečlivě sleduje aktivity českých výzkumných organizací týkající se politiky potravinového zabezpečení. Jedná se o strategickou výzkumnou prioritu v mezinárodním měřítku, jejímž cílem je přenos dosažených výsledků do aplikovaného výzkumu a do zemědělské praxe. Úkolem zemědělské politiky je a bude čelit hrozbám vyplývajícím z očekávaných demografických a klimatických změn s možnými dopady na nižší dostupnost potravin a krmiv a připravit zemědělství na nové produkční podmínky. Úkolem zemědělského výzkumu je tuto politiku v maximální míře podpořit a spolupracovat při vytváření podmínek pro zavádění a využívání nových technologií.

  Olomoucké pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., je součástí nově vybudované infrastruktury Centrum regionu Haná (CRH) pro biotechnologický a zemědělský výzkum společně s Univerzitou Palackého v Olomouci a pracovištěm Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Tato infrastruktura vznikla díky možnosti čerpání finančních zdrojů z OP Výzkum a vývoj pro inovace s rozhodující podporou z Evropského fondu regionálního rozvoje. Ministerstvo zemědělství právě zde očekává plně komplexní přístup propojením základního a aplikovaného výzkumu. K tomu by měla přispět i založená Česká iniciativa pro pšenici (ČIP). Jedná se o výzkumnou iniciativu, jejímž cílem je transfer výsledků výzkumu do praxe a jejich konkrétní aplikační využití českými zemědělci. Zakládajícímu členy jsou Ústav experimentální botaniky, v.v.i, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. a Selgen, a.s.

  Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno (CzechGLOBE) se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zapojilo do výše uvedené JPI - FACCE. V případě CzechGLOBE se konkrétně jedná o aktivní účast v pilotním projektu MACSUR zaměřeného na produkční modely rostlinného charakteru při měnících se klimatických podmínkách. I v tomto případě jde o velmi prospěšnou výzkumnou činnost pro adaptaci a nové postupy pro zemědělskou produkci, tedy s praktickým významem pro české zemědělce.

  Ministerstvo zemědělství má v úmyslu k aktivitám výše uvedených účastníků vést seriózní debatu a podle svých možností nadále podporovat cíle spojené s potravinovým zabezpečením.

  Uvedeným výzkumným pracovníkům k tomuto nepochybnému úspěchu Ministerstvo zemědělství blahopřeje.

  Odkaz: www.nature.com

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.