Zpráva o zemědělských politikách a globální obchod s padělky – nové publikace OECD

25. 6. 2021

V červnu 2021 vydalo OECD pravidelnou zprávu o aktuální situaci ve vládních podporách do zemědělsko-potravinářského sektoru a vývoji klíčových zemědělských politik v 54 ekonomikách, ve stejném měsíci byl OECD publikován také dokument zabývající se tématem obchodu s padělky a nedovolenými napodobeninami.

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2021

Pravidelná zpráva o aktuální situaci ve vládních podporách do zemědělsko-potravinářského sektoru a vývoji klíčových zemědělských politik v 54 ekonomikách (odkud pocházejí 3/4 celosvětové zemědělské produkce) se v letošním vydání zaměřuje na téma potravinových systémů a blíže reflektuje politické reakce na pandemii. Vládní podpory v posledních 3 letech vzrostly. Polovina z nich nejen pokřivuje trh, ale zhoršuje potravinové zabezpečení, životní prostředí a socio-ekonomické nerovnosti. Pouze 17 % z nich je směřováno na investice do inovací, biologické bezpečnosti a infrastruktury. Pro růst udržitelné produktivity a vyšší odolnost je proto doporučeno postupně ukončit poskytování podpor pokřivujících trh, cílit příjmové podpory na nejpotřebnější domácnosti a začlenit tyto podpory do sociálních politik a záchranných sociálních programů a přesměrovat veřejné výdaje na investice do veřejných statků (zejm. inovačních systémů). Reformy zemědělských politik ale nemohou samy o sobě zajistit řešení stávajících problémů, jimž čelí globální potravinové systémy. Cílem jsou proto vyšší udržitelnost, horizontální inovační zaměření všech souvisejících politik a posílení komplexního zaměření implementačních přístupů.

Global Trade in Fakes

OECD dlouhodobě sleduje obchod s padělky a nedovolenými napodobeninami. Nyní předkládá aktualizovaný pohled na tuto oblast s daty zachycujícími předpandemické období. V důsledku narušených dodavatelských řetězců v průběhu pandemie (uzavírky podniků, dopravní komplikace) lze předpokládat další nárůst tohoto jevu i v posledních dvou letech. Celkový objem obchodu s padělky v Evropě představuje přibližně HDP Rakouska nebo Belgie. Dle oficiálních statistik Evropské unie tvořily v roce 2019 padělky cca 5,8 % evropských dovozů (údaj nezapočítává v EU vyrobené a též spotřebované padělky a nedovolené napodobeniny a nezákonný digitální obsah na internetu). Mezi těmito dovozy jsou jak produkty běžné spotřeby, tak luxusní zboží nebo zboží pro další podnikové zpracování. Z potravin jde nejčastěji o tuky/oleje, ryby/rybí produkty, ovoce a zeleninu, ale též mlékárenské výrobky (např. kojenecké mléko nebo sýry), maso/masné výrobky, med, alkoholické nápoje a cigarety. Mezi dalšími lze zmínit kuchyňské vybavení nebo pesticidy. Objem obchodu s nelegálními pesticidy v EU i ČR se odhaduje jen velmi těžko a vymáhání zákonů neodpovídá vždy ve všech zemích EU rozsahu a závažnosti jevu. Hraje zde též roli otázka kvality - nelegální pesticid nutně nemusí být prokazatelně chemicky nebezpečný (že se nejedná o deklarovaný produkt, se zjistí často až pomocí detailních rozborů). Obdobná situace byla v ČR např. na trhu s alkoholem před vypuknutím lihové aféry. Prosazování práv duševního vlastnictví má tedy smysl i v těchto případech. I proto se nakonec ČR v nedávné době zúčastnila akce Europolu „Silver Axe“ posilující koordinační roli evropských a národních represivních složek působících v ochraně práv duševního vlastnictví před organizovaným zločinem.

 

Mgr. Radek Stránský
Odbor zahraničně obchodní spolupráce
+420 221 812 310

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.