Stav světových zdrojů půdy a vody pro výživu a zemědělství: Systémy v bodě zlomu (SOLAW 2021)

18. 2. 2022

Souhrnný report FAO "Stav světových zdrojů půdy a vody pro výživu a zemědělství (SOLAW 2021)" upozorňuje na nadměrný tlak na půdní systémy a vodní zdroje, které se v současnosti dostávají na hranice své produktivity.

Dopady klimatických změn již nyní způsobují vyčerpávání půdy a vodních zdrojů, ztrátu biologické rozmanitosti, související degradaci, znečištění a nedostatek primárních přírodních zdrojů nad rámec dalších environmentálních důsledků vyplývajících z desetiletí jejich neudržitelného využívání.

Report FAO SOLAW 2021 navrhuje řešení, která se odklánějí od dosavadního přístupu a zdůrazňují nutnost uskutečnění nezbytné transformace globálních potravinových systémů i na politické úrovni. Uspokojování měnících se stravovacích návyků a zvyšující se poptávka po potravinách v návaznosti na růst světové populace zvyšuje tlak na světové zdroje vody a půdy. Zemědělství může přesto být velkým příslibem zmírnění těchto tlaků a poskytuje mnoho příležitostí, jak přispět k dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje. Udržitelné zemědělské postupy vedou k úsporám vody, udržitelnému hospodaření s půdou, ochraně přírodních zdrojů a přínosům pro ekosystém.

SOLAW 2021 poskytuje aktualizaci dat a informací k této problematice a předkládá soubor doporučených reakcí a opatření, na která by měli příslušní experti a zákonodárci reagovat ve veřejném, soukromém a občanském sektoru ve snaze o přechod od degradace a zranitelnosti k udržitelnosti a odolnosti. Soubor opatření obsahuje například investice do vodního hospodářství a zapojení smart řešení včetně dostatečné dostupnosti kvalitních dat.

(FAO online 02/2022; UNCCD online 02/2022)

 

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.