Index cen potravin FAO dosáhl v roce 2021 desetiletého maxima

7. 1. 2022

Podle nejnovějšího reportu FAO z 6. ledna 2022, hodnota FAO Food Price Indexu v prosinci klesla meziměsíčně o 0,9 %. I navzdory tomu byl na konci roku 2021 index o 25 % nad hodnotami loňského prosince.

FAO Price Index

Prosinec 2021 (k listopadu 2021)

Prosinec 2021 (k prosinci 2020)

Mléčné výrobky

+ 1,8 %

+ 17,4 %

Cukr

- 3,1 %

+ 33,6 %

Obilniny

- 0,6 %

+ 20,7 %

Rostlinný olej

- 3,3 %

+ 36,1 %

Maso

- 0,01 %

+ 17,4 %

S výjimkou mléčných výrobků zaznamenaly hodnoty všech dílčích indexů meziměsíční pokles, přičemž mezinárodní ceny rostlinných olejů a cukru v prosinci výrazně klesly. Za celý rok 2021 dosáhl FAO Food Price Index v průměru o 28,1 % vyšších hodnot než v předchozím roce, přičemž i průměrné hodnoty všech dílčích indexů byly výrazně vyšší než v předchozím roce.

FAO Dairy Price Index (mléčné produkty) se v prosinci zvýšil o 1,8 %, což bylo podpořeno vysokou celosvětovou poptávkou po másle a sušeném mléce spolu s omezenými vývozními zásobami v důsledku nižší produkce mléka v západní Evropě a Oceánii. Navzdory nízké produkci mléka se v západní Evropě zvýšil objem výroby sýrů, protože výrobci preferovali sýry před produkcí jiných produktů – to způsobilo lehký pokles cen sýrů.

V roce 2021 dosáhl index cen mléčných výrobků FAO v průměru o 16,9 % vyšších hodnot než v roce 2020, což reflektuje stabilní poptávku v průběhu celého roku (zejména z Asie) a omezené exportní zásoby hlavních produkčních regionů.

FAO Sugar Price Index (cukr) se snížil o 3,1 %, čímž se dostal na pětiměsíční minimum. Prosincový pokles odrážel obavy z dopadu varianty Omicron (COVID-19) na světovou poptávku po cukru po obnovení restriktivních opatření v mnoha regionech. Ke snížení světových cen cukru v prosinci přispělo také oslabení brazilského realu vůči USD a nižší ceny etanolu.

Za celý rok dosáhl index cen cukru FAO v průměru o 37,5 % vyšších hodnot než v roce 2020 a tím také nejvyšších cen od roku 2016. V průběhu celého roku se pod růst cen podepisovaly obavy ze snížené produkce v Brazílii při silnější celosvětové poptávce po cukru.

FAO Cereal Price Index (obilniny) v prosinci zaznamenal pokles o 0,6 % vůči hodnotám z listopadu 2021. Vývozní ceny pšenice v prosinci poklesly v důsledku zvýšení dodávek po sklizni na jižní polokouli a zpomalení poptávky. Ceny kukuřice byly stabilní a podpořila je i silná poptávka a obavy z přetrvávajícího sucha v Brazílii. Zatímco ceny čiroku rovněž vzrostly, částečně díky vlivu trhu s kukuřicí, poptávka po ječmenu lehce poklesla. Mezinárodní ceny rýže se v prosinci také snížily, protože poptávka se stabilizovala a měny hlavních dodavatelů oslabily vůči USD.

Za celý rok 2021 dosáhl index cen obilovin FAO v průměru o 27,2 % vyšších hodnot než v roce 2020 a nejvyššího ročního průměru od roku 2012. V roce 2021 byly ceny kukuřice a pšenice o 44,1 % resp. 31,3 % vyšší než jejich odpovídající průměry v roce 2020, a to především díky silné poptávce a omezeným zásobám hlavních vývozců. Rýže byla jedinou obilovinou indexu, která v roce 2021 zaznamenala pokles cen (v průměru o 4,0 % pod úroveň roku 2020). Toto oslabení reflektovalo dostatečné exportní zásoby, což zvýšilo konkurenci mezi dodavateli a vedlo ke snaze čelit dopadu vysokých nákladů na přepravu a nedostatku kontejnerů snížením cen.

FAO Vegetable Oil Price Index (rostlinný olej) se v prosinci propadl o 3,3 %. Pokles byl způsoben oslabením cen palmového a slunečnicového oleje, zatímco hodnoty sójového a řepkového oleje se meziměsíčně prakticky nezměnily. Mezinárodní ceny palmového oleje v prosinci poklesly kvůli utlumené poptávce v souvislosti s obavami z COVID-19. Mezitím oslabila i mezinárodní poptávka po slunečnicovém oleji. Naopak světové ceny sójového a řepkového oleje si udržely svoji pozici, kterou do značné míry podpořila stabilní dovozní poptávka především z Indie a dlouhotrvající omezená globální nabídka.

Během roku 2021 dosáhl index cen rostlinných olejů FAO v průměru o 65,8 % větších hodnot než v roce 2020 a tím představuje historické roční maximum.

FAO Meat Price Index (maso) se v prosinci prakticky nezměnil. V prosinci klesly ceny drůbeže, především pod tíhou zvýšených celosvětových exportních dodávek, zatímco ceny ovčího a jehněčího masa se snížily v důsledku zvýšených dodávek z Oceánie. Ceny vepřového masa mírně klesaly již šestý měsíc v řadě v návaznosti na pokles čínských dovozů, který byl kompenzován zvýšeným předvánočním prodejem v hlavních produkčních zemích.

V roce 2021 dosáhl index cen masa FAO v průměru o 12,7 % vyšších hodnot než v roce 2020. Napříč jednotlivými kategoriemi zaznamenalo nejvýraznější nárůst cen ovčí (jehněčí) maso, následované hovězím a drůbežím masem, zatímco ceny vepřového masa mírně poklesly.

 

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.