Vztahy EU s Velkou Británií od 1. 1. 2021

3. 5. 2021

Dne 31. ledna 2020 Velká Británie formálně opustila společný trh Evropské unie. V prosinci 2020 se podařilo EU a UK vyjednat Dohodu o obchodu a spolupráci, která byla prozatímně prováděna od 1. 1. 2021. Dohodu se podařilo finálně schválit v průběhu dubna 2021 a k 1. 5. 2021 Dohoda vstoupila v platnost.

Dohodu o obchodu a spolupráci v českém jazyce lze nalézt na webu Evropské komise. Na stránkách EK jsou k dispozici rovněž veškeré texty dohod a prohlášení včetně informačních brožur (v angličtině).

Dohoda o obchodu a spolupráci obsahuje z pohledu agrárního zahraničního obchodu následující zásadní ustanovení:

  • Všechna dovozní cla ve vzájemném obchodu jsou nulová (pro zboží s doloženým původem v UK nebo EU). Jsou však umožněny celní poplatky vyplývající z přítomnosti celní správy, provedení kontrol, znaleckých posudků apod. Více informací k celním procedurám naleznete zde.

  • Stanovení sanitárních a fytosanitárních standardů (SPS) jde v některých oblastech nad rámec WTO Dohody o SPS (možnost provádění auditů v zemi vývozu, stanovení regulovaných komodit, pravidla při výskytu škodlivých organismů atd.) Došlo také k vzájemnému uznání a integraci všech hospodářských subjektů schválených na území EU i UK pro dovoz živočišných produktů. Protože jsou SPS režimy EU a UK zcela autonomní, došlo k zavedení hraničních kontrol, nezbytnosti předložit certifikáty apod. Více informací k obchodu s živočišnými komoditami naleznete zde, s rostlinnými zde.

  • Stanovení pravidel původu zavádí standardní procedury pro jejich vykazování, kontrolu apod. Jsou přesně dány postupy a pravidla, za kterých je, respektive nebude původ pro preferenční přístup přiznán. Za úpravu nepostačující k přiznání preferencí bude považována např. samostatná porážka zvířete, konzervace, zabalení, odslupkování rýže apod. Je umožněna kumulace původu mezi EU a UK (netýká se třetích zemí). Kompletní přehled je uveden v textu dohody (str. 25), další informace lze nalézt na stránkách Celní správy ČR nebo také v angličtině na webu Vlády UK.

  • Obchod s produkty ekologické výroby - uznána ekvivalence pravidel v této oblasti a v období do 31. 12. 2023 má dojít k jejich dalšímu posouzení. Více informací naleznete zde.

  • Obchod s vínem - stanovena pravidla pro definici produktů v souladu s mezinárodní úpravou, postupy a podmínky autorizace prodeje a spotřeby vína, dále pak požadavky na certifikaci. Dohoda v to části vychází z platné unijní legislativy a prozatím neobsahuje žádné významné rozdíly. Počítá však s možností revize.

  • Pravidla pro poplatky při dovozu - smí být uplatněny pouze na úrovni nákladů na specifickou službu ve vztahu k povaze zboží (nebezpečný materiál apod.). Všechny požadované poplatky na obou stranách musí být zveřejněny na oficiálním webu včetně odůvodnění a doporučeného způsobu platby.

  • Licence při dovozu rýže, konopí a etylalkoholu zemědělského původu (nejedná se o alkoholické nápoje). Tyto licence je proto potřeba při dovozu z UK předkládat (standardní povinnost při dovozu ze zemí mimo EU). Více informací naleznete zde.

Další informace ke specifickým oblastem obchodu mezi EU a UK je možné nalézt ve sděleních EK. Agrárního obchodu se dotýkají především sdělení k přepravě a šlechtění zvířat, biocidním přípravkům, krmivům, hnojivům, potravinovému právu, GMO, humánním a veterinárním léčivým přípravkům, přemísťování živých zvířat, přírodním minerálním vodám, zdraví rostlin, přípravkům na ochranu rostlin, rozmnožovacímu materiálu rostlin, právům k odrůdám rostlin apod. 

Zpracoval odbor zahraničně obchodní spolupráce, 3. května 2021.
Kontakt roman.blinka@mze.cz, tel. 221 812 758.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.