Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až březen roku 2024

14. 5. 2024

Český statistický úřad zveřejnil 7. května první předběžná data o zahraničním obchodě za první čtvrtletí roku 2023.

V meziročním srovnání 1. čtvrtletí roku 2024 a 2023 vzrostl obrat agrárního zahraničního obchodu ČR (AZO) o 6,8 %. Rostl jak agrární vývoz, tak agrární dovoz, přičemž vývoz posílil o 7,9 % a hodnota dovozu vzrostla o 5,8 %. Trvale záporné saldo agrárního zahraničního obchodu ČR se zlepšilo o 7,5 % (z 11,3 mld. Kč na 10,4 mld. Kč). Stupeň krytí dovozu vývozem se ve sledovaném období meziročně zvýšil o 1,7 % na 88,5 %.

Záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU-27 se v 1. čtvrtletí roku 2024 meziročně zlepšila z 3,4 mld. Kč na 0,8 mld. Kč (tj. o 2,6 mld. Kč). Naopak bilance se třetími zeměmi se meziročně prohloubila ze 7,6 mld. Kč na 8,8 mld. Kč (tj. o 1,2 mld. Kč).

K nejvýznamnějšímu meziročnímu zlepšení bilance v celkovém AZO ČR došlo v 1. čtvrtletí roku 2024 u přípravků k výživě zvířat, řepkových semen a piva, a to zejména v relaci obchodu uvnitř EU. Meziroční zhoršení naopak nastalo u vepřového a drůbežího masa a potravinových přípravků s tím, že zhoršení salda jde na vrub zejména nárůstu dovozů ze zemí EU (vepřové a drůbeží maso) resp. poklesu vývozů za současného nárůstu dovozů ze zemí mimo EU (potravinové přípravky). 

V 1. čtvrtletí roku 2024 došlo ve většině zemí, kde působí agrární diplomaté ČR[1], k meziročnímu zvýšení agrárního exportu ČR. Nejvíce vzrostl export do Číny (o 163,0 %, nárůst exportu chmele a pektinů); dále na Ukrajinu (o 24,4 %, zejména zvýšení vývozu přípravků k výživě zvířat), do Srbska (o 19,2 %, nárůst exportu přípravků k výživě zvířat a vajec) a Spojených arabských emirátů (o 7,4 %, zvýšení vývozu sýrů a čokolády). Naopak byl v 1. čtvrtletí roku 2024 v porovnání se stejným obdobím roku 2023 zaznamenán pokles hodnoty exportu do Spojených států (o 52,4 %, zejména snížení exportu potravinových přípravků), Kanady (o 9,8 %, pokles exportu nečokoládových cukrovinek) a Japonska (o 8,1 %, výrazné snížení exportu chmele).

 

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami[2] byly v 1. čtvrtletí roku 2024 cigarety, přípravky k výživě zvířat, pekařské zboží, pšenice a potravinové přípravky. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, přípravky k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky a čokoláda. 

 

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v prvním čtvrtletí roku 2024 zejména do Německa (28,7 %, meziročně nárůst podílu o 1,3 p. b.) a na Slovensko (19,2 %, meziročně pokles o 0,1 p. b.). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (8,5 %). Dále následovaly Rakousko (5,3 %), Itálie (5,0 %) a Maďarsko (4,4 %). Hlavními odběrateli v rámci třetích zemí byly Spojené království (1,9 %), Ukrajina (0,8 %), Rusko (0,7 %), Švýcarsko (0,6 %), Čína a Japonsko (shodně 0,4 %), Egypt, Srbsko, Turecko a Spojené státy (shodně 0,3 %), Izrael, Norsko, Jižní Afrika a Saudská Arábie (shodně 0,2 %).

Český agrární dovoz pocházel v 1. čtvrtletí roku 2024 zejména z NěmeckaPolska, jejichž podíly činily 19,5 % a 15,0 %. V meziročním porovnání s 1. čtvrtletím roku 2023 podíl Německa stagnoval a podíl Polska se snížil (o 1,1 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (7,2 %), Španělsko (7,1 %), Slovensko (6,2 %) a Itálie (5,7 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Ukrajina (2,3 %), Čína (1,9 %), Norsko a Turecko (shodně 1,3 %), Spojené státy a Spojené království (shodně 1,0 %), Švýcarsko (0,7 %), Vietnam, Maroko a Brazílie (shodně 0,6 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo v 1. čtvrtletí roku 2024 v obchodě s Německem (o 1,7 mld. Kč, zejména výrazným navýšením vývozu cigaret a navýšením vývozu řepkových semen, pšenice a piva) a dále pak se Slovenskem (o 721,3 mil. Kč), Rumunskem (o 510,8 mil. Kč), Itálií (o 363,6 mil. Kč) a Chorvatskem (o 209,1 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Ukrajinou (o 544,1 mil. Kč, a to zejména navýšením dovozu nedenaturovaného etylalkoholu nad 80 % a cukru), dále pak se Spojenými státy (o 466,9 mil. Kč), Španělskem (o 455,8 mil. Kč) a Nizozemskem (o 388,0 mil. Kč).

Údaje o zahraničním obchodu za 1. Q. 2024 zveřejnil Český statistický úřad 7. května 2024. Data za 1. čtvrtletí roku 2024, ale i rok 2023 jsou předběžná.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za období leden až březen roku 2024 naleznete v příloze.

[1] Čína, Kanada, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Ukrajina, USA a Japonsko
[2] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.