Odborný referent / referentka v oddělení majetkoprávním

4. 6. 2015
Ministerstvo zemědělství: Odbor majetkového vyrovnání
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent / referentka

v oddělení majetkoprávním

Stručný popis pracovního místa
(charakteristika pracovní činnosti):

Rozhodování o náhradě škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů,

Zastupování před soudy v řízení o žalobách týkajících se náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb., týkající se činnosti Státního pozemkového úřadu,

Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí ústředí SPÚ ve smyslu § 94 (popř. § 100) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí ústředí SPÚ vydaných podle správního řádu a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výklad praktické realizace zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů a zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů

Požadavky kladené na uchazeče:
Vzdělání
(ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)
Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na úrovni magisterského studia v oboru právním

Požadovaná praxe
(není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

 
Jazykové znalosti
(AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)
Znalost jazyků vítána
Další znalosti a schopnosti
(odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Znalost restitučních právních předpisů (zejména zemědělského majetku) a právních norem upravujících nakládání s majetkem státu a dalších navazujících předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) výhodou

Komunikační dovednosti

Spolehlivost

Schopnost týmové práce

Koncepční a strategické plánování

Analytické myšlení

Odolnost vůči stresu

Schopnost rychle se učit novým věcem

Práce s PC a kancelářským softwarem

Řidičský průkaz skupiny B

Další informace:  
Pracovní poměr na dobu: Neurčitou
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 30. 6. 2015
Platová třída: 13. platová třída.
Místo výkonu práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Jan Málek

vedoucí oddělení 12142 – majetkoprávní
tel.: +420 221 812 762
e-mail: jan.malek2@mze.cz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství
personální odbor (11130)
Marie Heřmánková
Těšnov 17
117 05 Praha 1
e-mail: zamestnani@mze.cz
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit: 17. června  2015

Upozornění:

V případě zájmu o přihlášení se na více inzerátů/pracovních pozic z rubriky Volná pracovní místa, je třeba se na každý inzerát /pracovní pozici přihlásit zvlášť zasláním  požadovaných materiálů.

Ministerstvo si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.

Odesláním přihlášky, resp. strukturovaného profesního životopisu, zájemce o předmětnou pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.