Odborný referent / referentka oddělení ekonomického řízení a controllingu (č. 1)

12. 5. 2015
Ministerstvo zemědělství: Odbor rozpočtu, financování a ekonomických rozborů
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Odborný referent / referentka oddělení ekonomického řízení a controllingu (č. 1)
Stručný popis pracovního místa
(charakteristika pracovní činnosti):
Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního využívání rozpočtových, účetních, statistických a ostatních informací pro ekonomické řízení;
zpracovávání analýz procesů a vnitřních předpisů ministerstva, rezortních a příspěvkových organizací a ostatních organizací zakládaných a zřizovaných ministerstvem;
analyzování shromažďovaných ekonomických informací pro ekonomické řízení;
průběžné sledování hodnocení rozpočtu Mze včetně analytické činnosti a finanční kontroly;
zpracovávání, analyzování a hodnocení čerpání rozpočtu všech organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací podřízených Ministerstvu zemědělství.
Požadavky kladené na uchazeče:
Vzdělání
(ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)
VŠ – magisterský studijní program - obor ekonomika, finance
Požadovaná praxe
(není/je požadovaná, v jakém oboru, počet let)
Praxe z oblasti veřejných financí
a rozpočtování - zejména zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 560/2006 Sb.;
znalost problematiky státní správy.
Jazykové znalosti
(AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)
Nepožaduje se
Další znalosti a schopnosti
(odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)
Schopnost analytického myšlení, zejména v oblastech týkajících se ekonomického řízení, využívání ekonomických informací a souvisejících procesů nebo vytváření nových koncepcí;
schopnost rozpracování koncepcí do realizačních kroků a aktivní účasti na jejich realizaci;
samostatnost, důslednost, pečlivost, ale i schopnost týmové spolupráce a osobní odpovědnost;
prezentační schopnosti;
vysoké pracovní nasazení, flexibilita a velká odolnost vůči stresu;
znalost práce na PC (MS Office);
občanská a morální bezúhonnost.
Další informace:  
Pracovní poměr na dobu: Neurčitou.
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 15. června 2015
Platová třída: 14. platová třída.
Místo výkonu práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1
Bližší informace poskytne: jméno, telefon: Bc. Miluše Houdková
tel.: 221813070
e-mail: miluse.houdkovasimova@mze.cz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny dovýběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství
personální odbor (11130)
Marie Heřmánková
Těšnov 17
117 05 Praha 1
e-mail: zamestnani@mze.cz
Podmínky účasti ve výběrovém řízení: Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);
Motivační dopis;
Strukturovaný profesní životopis;
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.
Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit: 25. května  2015

 

Upozornění:

V případě zájmu o přihlášení se na více inzerátů/pracovních pozic z rubriky Volná pracovní místa,  je  třeba se na každý inzerát /pracovní pozici přihlásit zvlášť zasláním  požadovaných materiálů.

Ministerstvo si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.

Odesláním přihlášky, resp. strukturovaného profesního životopisu, zájemce o předmětnou pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.