odborný referent / referentka - analytik / analytička oddělení ekonomického řízení a controllingu

1. 11. 2014

Ministerstvo zemědělství,

odbor:  

rozpočtu, financování a ekonomických rozborů
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: odborný referent / referentka – analytik / analytička oddělení ekonomického řízení a controllingu
Stručný popis pracovního místa
(charakteristika pracovní činnosti):

- zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k návrhům koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo komunitárních předpisů, ve vztahu k ekonomickému řízení,

- tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního využívání rozpočtových, účetních, statistických a ostatních informací pro ekonomické řízení,

- zpracovávání analýz procesů a vnitřních předpisů ministerstva, rezortních a příspěvkových organizací a ostatních organizací zakládaných a zřizovaných ministerstvem,

 - odborné zpracovávání shromažďovaných ekonomických informací,

- spolupráce s ostatními útvary ministerstva a resortními organizacemi na realizaci využívání rozpočtových, účetních, statistických a ostatních informací pro ekonomické řízení,

- řízení resortních pracovních skupin pro oblasti činnosti samostatného oddělení.

Požadavky kladené na uchazeče:
vzdělání
(ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu – obor ekonomika, finance
požadovaná praxe
(není/je požadovaná, v jakém oboru, počet let)
- praxe v oblasti státní správy nebo samosprávy, nebo v oblasti správy či řízení státního podniku nebo obchodní společnosti, a to alespoň 5 let
jazykové znalosti
(AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)
- nepožadovány
další znalosti a schopnosti
(odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

- odborná znalost z oblasti účetnictví, příp. rozpočetnictví, statistiky, kontroly nebo nakládání s majetkem státu nebo územních samosprávných celků či jeho správy,

- znalost práce s ekonomickými informacemi a jejich příprava pro využití v rámci řídících činností nebo v rámci legislativního procesu,

- schopnost řízení činnosti odborných pracovních skupin,

- znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, ASPI) na běžné uživatelské úrovni,

- pečlivost, spolehlivost.

Pracovní poměr na dobu: - neurčitou
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: - 1. prosince 2014 nebo později dle dohody
Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Petr Plesnivý

tel.: 221812273

e-mail: petr.plesnivy@mze.cz

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

- personální odbor (11130)

PhDr. Richard Vaněk

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mze.cz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

- přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena),

- motivační dopis,

- strukturovaný profesní životopis,

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- čistý výpis z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit: 18. listopadu 2014
Platová třída 14
Místo výkonu práce: MZe, Těšnov 17, Praha 1

Upozornění:

Ministerstvo si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.

Odesláním strukturovaného profesního životopisu zájemce o předmětnou pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.