Odborný/á referent/ka v oddělení koordinace evropských záležitostí

15. 5. 2024

Ministerstvo zemědělství:

Odbor pro vztahy s EU a zahraničně obchodní spolupráce

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný/á referent/ka v oddělení koordinace evropských záležitostí

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v koordinaci přípravy podkladů, posudků a stanovisek za resort zemědělství pro jednání v pracovních orgánech EU (Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament), a v přípravě podkladů pro Resortní koordinační skupinu MZe.

Na tomto místě je požadavek na způsobilost seznamovat se s utajenými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Pokud uchazeč nedisponuje příslušným dokladem, bude postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti (žádost o „Vyhrazené“ bude podána po přijetí do pracovního poměru).

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ – magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

VŠ – magisterský studijní program

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není požadována

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Znalost AJ výhodou

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

  • uživatelská znalost práce na PC
  • komunikativnost
  • práce v kolektivu

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou, do 31.7.2027

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. 7. 2024

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Monika Lapešová

vedoucí odd. koordinace evropských záležitostí

monika.lapesova@mze.gov.cz

Tel. 221 814 570

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů, strukturovaných profesních životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Ing. Marcela Novotná

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mze.gov.cz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad
o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

29. 5. 2024

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.